Beskrivning:

Ratt och instrument matchar väl. Utförandet är enkelt men funktionellt. Det enda som sticker ut är gasreglaget, men det ska förmodligen ersättas.