Livetombord.se
  • Praktiskt Båtägande 2016-06

  • Praktiskt Båtägande 2016-05

  • Praktiskt Båtägande Motorspecial 2016

  • Praktiskt Båtägande 2016-04

  • Praktiskt Båtägande 2016-03

  • Praktiskt Båtägande 2016-02

  • Praktiskt Båtägande 2016-01

Redaktion

Chefredaktör: Philip Pereira dos Reis
Webbredaktör: Thomas Hyrén
Formgivare: Lena Laurén

Kontakt

Praktiskt Båtägande,
Pyramidvägen 7, 169 91 Solna

Besöksadress: Pyramidvägen 7
Kontakttelefon: 08-692 01 60
Redaktionsmail: red@praktisktbatagande.se

Prenumerationsärenden

Egmont Publishing AB
Praktiskt Båtägande
205 07 Malmö

E-post: pren.pb@egmont.se