Brytarlöst tändsystem

Brytarlöst tändsystem

Att byta ut tändsystemets brytarspetsar mot ett elektroniskt brytarlöst tändsystem gör inte bara tändsystemets underhåll enklare; det förbättrar också motorns startförmåga och ger en jämnare tomgång.

Anledningen är att man får en säker och ­stabil gnista vid alla varvtal. Tändningsinställningen hålls inom cirka en fjärdedels grad i hela motorns varvtalsområde, vilket också kan förbättra bränsle­ekonomin och prestandan.

På marknaden finns ett brytarlöst tänd­system som passar de flesta bensin­motorer. Det monteras under fördelarlocket utan ombyggnad. Varu­märket är Ignitor och kommer från Pertronix i USA. Det består av två delar: en givare som monteras istället för brytar­spetsarna och en magnetring som monteras på fördelaraxeln.

Monteringen är relativt enkel och tar cirka 30 minuter. Först demonteras brytarspetsar samt kondensator. Sedan monteras givaren och magnetringen. Därefter kopplas två elkablar till tändspolen. En röd till plus (+) och en svart till minus (-). Motorn startas och tändningen justeras enligt motortillverkarens rekommendationer med stroboskoplampa. Har man en fördelare som har många år på nacken kan man med fördel lämna in denna för renovering. Anledningen är att balansvikterna i tändningsfördelaren börjar kärva av rost och korrosion. Detta gör att tändningsförställningskurvan inte längre stämmer och motorn går sämre, framförallt på lägre varvtal.

Bild 336812

Ronwills Speed Shop är en av de få i Sverige som kan utföra detta ­arbete och man får även ett mätprotokoll på utfört arbete. Ronwill säljer även ­Ignitorsystemet vilket också BM Classics i Holmsund gör.

Ronwill finns på Gotland och har telefon 0498-24 39 00, hemsida www.ronwill.nu .

BM Classics har telefon 090-242 00, hemsida www.bm-classics.com .

Lars Lundbladh