Gör en extra länspump

Montera en T-koppling på sjövattenintaget för motorn. Montera därefter en slang tillräckligt lång för att nå ner i kölsvinet.

På slangen monterar du på en kran och i änden ett bra filter. När vinterkonservering med glykol ska göras stängs sjövattenkranen. Stoppa därefter den nya slangen i en spann med glykolblandning, öppna kranen och kör motorn tills glykolblandningen är slut. Stäng alla kranar. Vid en nödsituation med vatteninträngning: Stäng sjövattenintaget och öppna den nya kranen. Vips så har man en extra länspump! En liten varning måste dock utfärdas: man måste hålla koll på att kylvattnet inte tar slut.

Jonas Christofferson