Limträbågar

När jag läste om täckning slog det mig att min lösning, som jag hittills inte sett på någon annan båt, möjligen kunde vara av intresse.

Eftersom jag torrsätter båten med masten på och ville utnyttja bommen som takås hittade jag ingen riktigt bra lösning med ?tak­stolar? av aluminiumrör.

Som stöd för Monarflexen har jag tillverkat limträbågar, tre på vardera sidan plus en akterut, utformade som bågar för att förhoppningsvis minimera vindens påverkan.

Limträbåge låter lite pretentiöst; i ­själva verket var de ganska enkla att tillverka utan basning i ånga. Den dimension jag använde, 40 x 8 millimeter, lät sig villigt böjas. Ett antal träklossar, fästa utefter bågen på en skiva plywood, utgjorde "mothåll", medan tvingar och lim gjorde resten. Som mest har jag använt tre lager, vilket verkar tillräckligt. Det ­fungerade i varje fall hela förra vintern.

Sigvard Palmgren