Stoppa kondensen!

Tidigt på vårar och sent på hösten kan ruffen bli som en drypande källare av kondensdropp från rufftaket.

Otrevligt så det förslår. Speciellt stålbåtar eller plastbåtar med enkelskrov drabbas av detta.

Få känner till att det finns en speciell färg som motverkar kondens och mögel. Färgen heter GrafoTherm och absorberar kondensvatten. Den används normalt på fartyg och i lagerbyggnader men kan givetvis användas också i båtar. Mer information kan man få från tillverkaren, KEFA Hightech AB, www.kefa.se .

Anders Svensson, Västerås