Smultronställena - Tärnskär

Smultronställena - Tärnskär

Med bara de baltiska staterna långt bortom horisonten i öster ligger pärlan Tärnskär med sina kala klippor, sitt fågelliv och framförallt sin barnvänliga badlagun. Men ändå är det få båtar som bemödar att ta sig hit - delvis för att det är en oskyddad ankringsplats men också för att det kan vara knepigt att finna vägen till ön. Vi visar hur du hittar hit.

Bild 336797

Vindpinade Tärnskär

Trädlösa och vindpinade Tärnskär ligger i yttersta havsbandet och är kanske en av de mest tillgängliga öarna med fri horisont ut mot havet. Men främst är kanske Tärnskär känd för sin varma lagun med tillhörande mini-sandstrand som gör den mycket badvänlig, speciellt om man har små barn. Bild 336798 Lagunen har dessbättre en bra vattenväxling med havet som gör att vattnet nästan alltid är fräscht, men samtidigt så värms det upp snabbt av solen och är flera grader varmare än det omgivande havet. Vattnet är midjedjupt men tillräckligt för att det ska gå att simma, även om lagunen bara är några tiotal meter lång.

Tärnskär tillhör Skärgårdsstiftelsen och är en del av Långviksskärs naturreservat. Ön är känd för sitt fågelliv - namnet har den fått efter att vara populär häckningsplats för silvertärnor - sin trojaborg och några jättegrytor på öns södra del. Trojaborgen är sannolikt någon båtturists verk och ingen gammal.

Hitta till Tärnskär Det största krånglet enligt min mening med att ta sig hit ut, åtminstone om man är ovan vid krävande navigering, är det faktum att Tärnskär ligger alldeles utanför kanten på ett 1:25 000-kort om man kommer norrifrån och plötsligt är detaljnivån halverad på 1:50 000-kortet. Det kan vara klurigt att gå från den ena till den andra skalan...

Det kan också vara klurigt att hitta tillbaka in bland alla kobbar och skär och enklaste metoden är ofta att gå tillbaka samma väg (speciellt om man tittat akteröver några gånger, så att man känner igen sig).

Från norr kommer man från Bulleröarkipelagen och allra enklast med utgångspunkt från ost båken på Stora Kalken - då går man utanför alla farligheter speciellt som Fnatten och Jönsen är tydliga skär med relativt fritt vatten öster om.

Från väst kommer man från de populära naturhamnarna runt Långviksskär och Hallskär, går man enklast runt Klovskärs södra udde och tar sedan sikte på ett skär och en kobbe strax norr om Gjuskobben. Det går också komma söderifrån Biskopsfjärden genom att gå in vid Söderö.

Bild 336799


Fakta fågelliv Tärnskär är på vårarna innan båtturisterna dyker upp, mycket populär hos fågelskådarna. Speciellt vadare (fågelgrupp med cirka 220 arter och har långa ben anpassade för sök efter föda på stränder eller grunt vatten) är vanliga och man kan få se; kustsnäppa, kustpipare, småsnäppa, sandlöpare och någon gång också smalnäbbad simsnäppa. Havsörnen häckar inte långt härifrån och man kan ofta se dem flyga och övervaka området.

Naturskyddsföreningen har också rapporter om att ovanliga fåglar som fjällpipare, tretåig mås och fjälluggla har siktats. Växtligheten är även den riklig eftersom fågelspillning och uppspolad tång ger god näring. Man kan bland annat se kust- och dvärgarun, vejde, sumpfräne, strandkvanne, gultåtel och dansk skörbjuggsört.

Källa: Naturen i Stockholms län - en utflyktsguide och Naturskyddsföreningen i Stockholms län.

Av: Micke Westin Foto: Micke Westin