Förvaring av fendrar under gång

Förvaring av fendrar under gång

Många har eleganta fenderhållare på pusch- eller pulpit och när man ska lägga till ska fendrarna bäras fram och knopas på plats. En bekväm lösning är, som många också gör, att låta fendrarna vara knopade på plats och binder ihop dem nertill med en lina som skotas akterut under gång, så att de inte hänger och slänger, och vid tilläggning slackas bara linan.


Jag har funnit en annorlunda och väl fungerande lösning på problemet. Jag har monterat mantångsnät som ligger dubbelvikt mellan skarndäckskanten och första mantågslinan. Ena långsidan av nätet är litsat vid mantågslinan och den andra sidan av nätet försett med en parallell gummilina, vilket möjliggör att det dubbelvikta nätet kan öppnas som en ”nätkasse”. Här kan fendrarna få ligga under gång, klara att hängas ut och alltid fastgjorda. För att det dubbelvikta nätet ska hållas ner mot däck dras ytterligare en lina nertill som fixerar nätet mellan mantågsstöttefötterna.


Det dubbelvikta nätet kan även användas för förvarning av barnens leksaker och för förvaring av tampen till bojkroken, där linan skjuts ner med små bukter i nätets botten för att sen lätt kunna löpa ut utan att kinka sig då det är bråttom vid angöring.

Kjell Palmqvist