Kanalstegen blev en god hjälp

Första gången vi gick genom Kiel-kanalen märkte vi hur höga friborden var på vår Boomerang. De gigantiska slussarna har flytbryggor som man förtöjer långsides vid under slussning. Dessa bryggor ligger precis i vattenlinjen och steget upp till däck blir högt. Andra gången vi gick genom Kiel-kanalen hade jag tillverkat denna stege, som man lätt hänger på relingslisten. Stegen är tillverkad av 12 millimeters marinplywood och försedd med skyddande gummilist mot skrovsidan. Jag har även satt dit en säkerhetslina som jag fäster i mantåget för att undvika att tappa stegen. Stegen fungerar utmärkt och har väckt flera berömmande kommentarer. Naturligtvis har vi nytta av den även vid andra tillfällen än i Kiel-kanalen.

Tommy Axelsson