Den tillfälliga lösningen blev bättre än originalet

Jag tappade en änddetalj för kapellbågen. Det var hemma i hamnen men trots det gjorde jag ingen separat resa till en tillbehörsbutik, utan tillverkade en tillfällig lösning själv. Detaljen fungerade så bra att jag även bytte på motsatta sidan. Ett spår på cirka 2-2,5 centimeters längd sågas i övre änden av röret så att slangklämman kan klämma till. I nedre änden har jag klämt till med hjälp av ett skruvstycke och sedan borrat hål. Röränden kom ju till som en nödlösning men visat sig skapa justermöjlighet utöver det vanliga. Jag tycker den är förträfflig trots att den verkar primitiv. För min del har den blivit ordinarie.

Lars i Vällingby