Fäst fånglinan direkt i berget

Antagligen har de flesta av oss funnit att i naturhamnen går sprickorna man söker för bergkilar alltför ofta i riktningen mot båten istället för att gå mer parallellt med stranden. En glimrande lösning på detta problem är den norska uppfinningen Wirekil, som används av bergsbestigare. Men har du inte kommit i kontakt med detta smarta förtöjningsdon kan du snabbt göra egna kilar av något du redan har, nämligen dina fånglinor.


Fäst ena tampen (linändan) i båten, så den inte glider iväg medan du går i land och letar efter ett lämpligt fäste i berget med sprickorna åt fel håll för bergkilar. När du funnit en någorlunda djup sprick slår du på lämpligt ställe av linan ett överhandsstek med ögla enligt illustration nummer 1. Sedan petar du ner linan i sprickan och drar i haländan tills steket tar stopp.


Tror du att fånglinan kan vara för klen slår du knopen med dubbel lina som illustration nummer 2 visar. Till sist, för att förhindra att linan med stoppkunten glider upp ur sprickan i berget, säkrar du den med att lägga på en eller flera tunga stenar. Då sitter landförtöjnignen säkert som berget i berget.

Kjell Nylén