Så slipper du båtställningen

Här kommer ett tips inför båtupptagningen i höst. Båtställningar är ju tunga och utrymmeskrävande. Av bilden framgår en enkel metod för oss som inte har kölbåt, att slippa båtställningarna. Ställ båten på två balkar och spänn upp den mot balkarna med spännband. Balkarna ska vara lite längre än båtens bredd så att spännbanden inte kan haka ur och balkarna bör ha rätt kraftig dimension så att de inte sviktar när man spänner banden. De senare måste vara av proffsmodell. Jag har själv erfarenhet av att sömmen gick av i ett enklare band, trots att det angavs att bandet skulle hålla för en stor belastning. Om det inte finns lämpliga fästen för banden på båten ovan balkarna, går det att ordna som på bilden.

Bästa hälsningar Anders Hult