11 små dammsugare

11 små dammsugare

Skorpsmulor i kojen eller grus på durken är inget som höjer livskänslan. Men det finns hjälp. Med en liten handdammsugare kan dessa och andra båtlivets förtretligheter bekämpas. Praktiskt Båtägande har provat elva små handdammsugare som kan göra stor nytta i båten.

Vi har tittat på små dammsugare som man i princip kan hålla med en hand. Gemensamt är en motor för 12 v eller i några fall lägre spänningar som driver en fläkt eller turbin som suger luft. Luften drar med sig det som ska sugas upp in i en behållare. En mer eller mindre raffinerad filteranordning ser till att skräpet stannar kvar i behållaren och inte åker in i motorn. Behållaren är lätt att haka av och tömma. Alla provade dammsugare utom en avslutas baktill med ett längsgående handtag. Uppbyggnaden påminner om gamla tiders öskar som var tillverkade i ett stycke trä.

Två huvudtyper finns, med sladd och utan. De enklaste, med sladd, är i första hand tänkta för bilbruk. Men om båten har ett 12 v elsystem fungerar de naturligtvis lika bra i en båt som en bil. Den drivs via en sladd med propp som sticks in i ett stickproppsuttag. Enkelt och smärtfritt om batteriet är i god kondition. Men vid städning i den stora båten vill det till att sladden är tillräckligt lång. En fördel med typen är att den kan ligga permanent i båten. Den kan tas fram när som helst under resan och städa upp vid behov.

Men en sladd är alltid lite i vägen, inte minst en lång sladd som lätt fastnar och trasslar in sig. För den som ogillar sladdar finns därför också laddningsbara handdammsugare. Och det är vår andra huvudtyp av handdammsugare. Två av dem vi tittat på är specifikt skapade för bil/båtbruk medan de andra är tänkta för en bredare användning. De saluförs som hjälpredor i hushållet i stort. Har man nätström dragen till kajplatsen och en någorlunda stor båt med plasts för laddningsanordningen kan en handdammsugare av denna typ vara ett intressant alternativ.

Vi är osäkra om en av de laddbara dammsugarna måste tas ur laddaren när batteriet är fulladdat. Det framgår inte av bruksanvisningen. Vi vet dock att de andra har såpass påkostade laddare så att de övervakar laddningen. De slår av laddningen då batteriet är fulladdat och matar med underhållsladdning om spänningen sjunker under en viss nivå. Dammsugarna kan därför sitta permanent i den kombinerade hållaren/laddaren. Två av dammsugarna kan laddas av båtens 12 v elsystem

Några dammsugare kan suga upp vatten och fuktigt smuts. Det är naturligtvis en mycket nyttig finess i båtsammanhang. Men man ska dock vara uppmärksam att inte mängden inte överstiger den tillåtna. Det kan vara svårt att se i den ibland ganska mörka, knappt genomskinliga behållaren.

Fyra av Black & Decker-dammsugarna är utrustad med ”Cyklone Aktion” vilket innebär att större delen av luftströmmen beskriver en cirkelrörelse inne i dammsugaren. Även dammsugarna från Electrolux har en motsvarande finess. Tekniken innebär att filtret inte sätts igen så snabbt, utan småpartiklarna hamnar löst i behållaren. Det är en värdefull finess vid dammsugning av fina partiklar. Men enligt våra erfarenheter ökar tekniken inte förmågan att suga upp tunga småpartiklar.

Hur bra suger då smådammsugarna? Som provskräp valde vi två testobjekt som får representera standardskräpet av typ grus och sten. Vi undersökte om smådammsugarna kunde suga i sig en liggande M 10-mutter (vikt 10 g) eller en M8-mutter (vikt 5 g). Fem klarade M 10 muttern galant, en med tvekan, två klarade M8-muttern utan vidare och två klarade M8 muttern nätt och jämnt och en ingen mutter alls.

Av: Håkan Hardenborg    www.hardenborg.se