Om copyright

Allt material på den här webbplatsen, inklusive texter, artiklar, bilder, annonsmaterial eller annan grafik, är copyrightskyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte kopieras, distribueras eller på något sätt dupliceras utan tillåtelse.

Du får endast lov att använda materialet från webbplatsen för privat, icke-kommersiellt bruk. I detta ingår inte att utan tillåtelse använda material från den här webbplatsen på egen webbplats eller liknande.

Kopiering, mångfaldigande, överlåtelse, försäljning, överföring, lagring eller på annat sätt distribution av materialet på vår webbplats för offentliga eller kommersiella syften får inte ske utan skriftligt tillstånd.

Citera gärna vårt material, men ange alltid källan.

Länkningspolicy

Hjemmet Mortensens webbplatser innehåller text- och bildmaterial som är skyddat av upphovsrättslagen. Om du länkar till någon av Hjemmet Mortensens webbplatser ber vi dig därför att respektera följande:

Ange länken till webbplatsen på ett neutralt sätt. Logotyper får inte användas utan tillstånd för att länka till en webbplats. Kontakta kundtjänst och berätta hur du vill använda logotypen. Använd endast så kallad hypertextlänk, det vill säga att då användaren klickar på länken förflyttas han eller hon till Hjemmet Mortensens webbserver. Undvik så kallad ramlänkning (frameslänkning), det vill säga länka inte så att någon av Hjemmet Mortensens webbplatser placeras inom ramarna (frameset) för en annan webbplats. Använd inte så kallad inlinelänkning, det vill säga länka inte så att information automatiskt hämtas från någon av Hjemmet Mortensens webbplatser och placeras på annan webbplats. Länka inte i sådana sammanhang att syftet med Hjemmet Mortensens material förvanskas, eftersom Hjemmet Mortensen kan förknippas med innehållet på den webbplats där länken är placerad. Länka inte på ett sådant sätt eller i ett sådant sammanhang att Hjemmet Mortensens material riskerar att missförstås.