Personuppgiftspolicy

Personuppgiftsansvarig

Mediehuset Hjemmet Mortensen AB, organisationsnummer 556598-2740, ansvarar för de personuppgifter som behandlas inom ramen för denna policy.

Personuppgifter

Hjemmet Mortensen och därtill ingående bolags (nedan kallat ”Hjemmet Mortensen”) behandling av personuppgifter sker i enlighet med personuppgiftslagen (SFS 1998:204), kallad PuL i dagligt tal, och lagen om elektronisk kommunikation (SFS 2003:389).

Lagarna syftar till att skydda privatpersoner mot kränkningar av den personliga integriteten vid behandling av personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlas?

Personuppgifter är information som kan kopplas till en enskild person, till exempel namn, födelsedatum, telefonnummer, e-postadress, postadress, medlems-/kund- eller prenumerationsnummer, uppgifter om reklamationer och kundtjänstärenden. Personuppgifterna kan komma att kompletteras genom inhämtning från offentliga och privata register.

Hjemmet Mortensens insamling av personuppgifter

Hjemmet Mortensen samlar in personuppgifter i samband med något av följande:

När du som besökare registrerar dig på någon av våra sajter eller on-line forum; När du beställer ett av våra nyhetsbrev; När du tecknar en prenumeration på någon av våra tidningar; När du deltar i en av Hjemmet Mortensen arrangerad tävling eller annan marknadsföringsaktivitet.

Syftet med behandlingen av personuppgifter

Om du är 15 år eller äldre, behandlas dina personuppgifter för att Hjemmet Mortensen ska kunna fullfölja avtal om leverans av produkter och tjänster, för analys av verksamheten och kundbeteende samt för kundadministration. Hjemmet Mortensen kommer även att använda personuppgifterna för att via e-post eller annan direktmarknadsföring göra reklam för sina egna och andra företags produkter och tjänster. Detta innebär att de personuppgifter som du lämnar till Hjemmet Mortensen kan komma att lämnas ut till de olika företagen inom Hjemmet Mortensenkoncernen samt till andra företag som Hjemmet Mortensen samarbetar med.

Om du är yngre än 15 år kommer Hjemmet Mortensen endast att behandla dina personuppgifter för kundadministration.

Oavsett din ålder kan personuppgifter komma att lämnas ut om Hjemmet Mortensen är tvingat till detta enligt lag eller myndighetsbeslut.

Hur länge sparar Hjemmet Mortensen personuppgifterna?

Dina personuppgifter sparas och behandlas så länge som en kundrelation finns mellan dig och Hjemmet Mortensen. Efter att kundrelationen har avslutats sparas personuppgifterna i ett år. När du deltar i en tävling eller annan marknadsföringsaktivitet sparas personuppgifterna i ett år. Ettårsperioden räknas från det datum som du uppgav dina personuppgifter till Hjemmet Mortensen eller det datum då du senast var inloggad på någon av Hjemmet Mortensens webbplatser.