Black & Decker Workmate WM 540

Black & Decker Workmate WM 540

Den nya Black & Deckers Workmate WM 540 för cirka 950 kr är en rolig variant på sågbockstemat. I hopfällt läge kan den bli en liten pirra eller kärra. Behöver man en riktig kärra ska man dock köpa något annat.

Fakta:

Tyngdpunkten är för hög och den erbjuder ingen särskilt bekväm ställning för händerna. Men det är onekligen en rolig idé och för korta tillfälliga transporter duger den gott. Som arbetsbänk fungerar den hyggligt. För den som både behöver en enkel kärra och en enkel arbetsbänk är den ett fynd. Vi slet förgäves som djur för fälla ut vårt provex inför fotograferingen. Den satt stenhårt ihop så därför visas den som kärra.

Av: Håkan Hardenborg