Omärkt båt lätt att försäkra

Omärkt båt lätt att försäkra

CE-märkning är en het potatis i båt-Sverige. Kvalitetsstämpel eller handelshinder? Trots svårgenomträngligt regelverk fortsätter den privata båtimporten och försäkringsbolagen välkomnar även omärkta båtar.

CE-märkningen har ingen praktisk betydelse när du försäkrar din importerade båt. Det är kärnan i den information Pelle Hedberg på Alandia Båtförsäkringar har att ge. -Vi har ingen möjlighet att kolla CE-märkning på alla båtar som försäkras hos oss. Det kan dock hända att vi drar ner på ersättningen för en båt som inte är märkt och det kan handla om kostnaden för en CE-märkning. Det ligger på importörens, alltså den som står som importör på pappret, ansvar att få båten godkänd och märkt och priset för detta verkar variera kraftigt. Prisfluktationen beror på vilken båt som ska märkas i kombination med att företagen som utför märkningen själva sätter priserna. Prisspannet ligger på 10 000 till 60 000 kronor. Sedan tillkommer eventuella kostnader för brister på båten som behöver åtgärdas för att få den godkänd. Sammantaget en ganska stor utgift som i princip kan vara att kasta pengarna i sjön om man får tro Pelle Hedberg. -Visst kan man se en viss generell kvalitetshöjning i det svenska båtbeståndet sedan märkningen infördes, men jag tror att den från början mest var tänkt som ett handelshinder.

Flera prisklasser Väljer man ändå att CE-märka sin importbåt finns flera vägar att gå. Ibland utförs märkningen vid en mellanlandning i till exempel Tyskland och Belgien. Priser på under 5 000 kronor kan upplevas som mycket förmånliga i jämförelse med en märkning i Sverige, men det finns anledning att se upp. -Märkningar av det slaget är ofta inte värda mer än pappret de är utskrivna på, konstaterar Stefan Fogelberg på Sjöfartsverket. Det svenska företaget CE-proof är specialiserat på frågor kring ce-märkning och har även utvecklat en programvara som utifrån varje båts unika förutsättningar räknar ut vad som krävs för en märkning. Företaget är ackrediterade att bistå vid CE-certifiering och arbetar i stor utsträckning med båttillverkare. Men de vänder sig även till båtimportörer och har då även privatpersoner som kunder. Företaget garanterar en märkning som uppfyller alla direktiv och priset är idag 25 000 kronor för en USA-importerad båt i storleksordningen 25-30 fot.


Tänk efter före På Länsförsäkringar, en de största på båtförsäkringar, är tongångarna liknande de man möter hos Alandia. -Vi försäkrar inte omärkta båtar urskiljningslöst, men för bara ett par år sedan var vi mycket mer restriktiva än idag, säger Lars-Gunnar Karlsson på Länsförsäkringars båtavdelning. -Det händer att vi tackar nej när det till exempel handlar om äldre båtar. För kunder som har andra försäkringar hos oss blir det förmodligen lite lättare att få sin omärkta båt försäkrad. Men man ska tänka på att utan CE-märkning påverkas också ersättningsnivån. För Länsförsäkringar har införandet av CE-märkningen haft marginell betydelse. Den största tydliga fördelen som framträder är att bolaget har fått bra regler att hänvisa till beträffande hur stor utombordsmotor man får hänga på sin akterspegel. För övrigt ses det från deras håll delvis som en fara att CE-märkningen tar död på sig själv genom otydliga regler och bristen på påföljder. -Som det är idag vet man inte vad den är värd egentligen och jag tror att man måste kräva att dess värde och betydelse höjs för att den ska kunna leva kvar. Lars-Gunnar Karlsson har hittills inte hört talas om något försäkringsfall där en båt skadats på grund av att den inte varit CE-märkt och han avråder inte heller folk från att importera båtar utan eller med tvivelaktig märkning. -Men man måste vara medveten om vad man ger sig in i. Det är viktigt att sätta sig in i frågan och också titta på konsekvenserna av att äga en icke CE-märkt båt. Den får ju bland annat ett lägre andrahandsvärde.

Bild 336638


Sjöfartsverket svarar om CE-märkning

Vad är CE-märkning? För många produkter som kan vara farliga för användaren, t.ex. elprodukter, fritidsbåtar, maskiner och leksaker, krävs CE-märkning. CE-märket på en produkt betyder att tillverkaren garanterar att produkten uppfyller EG:s grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav. CE-märket kan liknas vid ett pass. Det innebär att produkter som är CE-märkta får säljas på marknaden inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) utan omprovningar.

Finns det undantag från kravet på märkning? Båtar tillverkade före 1950 och båtar tillverkade i ett EES-land före märkningsreglerna trädde i kraft (16 juni 1998) är undantagna från reglerna.

Vad händer om jag inte CE-märker båten? När båten kommer till den svenska gränsen från ett land utanför EU/EES kan den bli stoppad i tullen. Då kommer det att kontrolleras om båten är korrekt CE-märkt. Oavsett om båten stoppas i tullen eller ej är det alltid du som importör som ansvarar för att den är korrekt CE-märkt. Kravet på CE-märkning preskriberas inte utan kan komma när som helst i framtiden om det upptäcks att båten inte uppfyller kraven. Om du redan sålt båten vidare kan det vara grund för hävning av köpet.

Vad kostar det att CE-märka en båt? Beroende på hur komplex båten är och hur mycket teknisk dokumentation du har tillgång till kan en efterkontroll och CE-märkning variera i pris. En tumregel är att det kostar mellan 30 000 - 60 000 kr för själva provningen och bedömningen. Sen tillkommer eventuella kostnader för att åtgärda brister. Det är bland annat vanligt hos äldre båtar att motorerna inte klarar dagens avgaskrav och därför måste bytas. De gamla motorerna får inte säljas inom EU/EES eftersom de inte är CE-märkta.

Bild 336639

Svaren är ett utdrag från sjöfartsverkets webbplats. För mer information, gå in på www.sjofartsverket.se

Bild 336640


Bild 336641

Av: Jens Augustinsson