Wolfcraft Master 600

Wolfcraft Master 600

Wolfcraft Master 600 är intressant genom sin flexibilitet. Bänkskivan går både att höja och sänkas och lutas up till 65°.

Fakta:

Wolfcraft Master 600 är knappast en bänk för de hårda tunga jobben. Den flexibla konstruktionen har sitt pris. Vilken belastning bänken klarar är försiktigtvis inte heller angivet. Men för dem som behöver en flexibel bänk för finlir och precisionsarbete är den ett fynd, pris ca 1350 kr. Den kan t o m användas som staffli. På bilden en målning av Kristzina Widengård, Uppsala. Den modell som är på väg att ersätta den på bilden har mörk skiva och en verktygshållare upptill på ramens överliggare.

Av: Håkan Hardenborg