Bosch Aquatak 1500 X

Bosch Aquatak 1500 X

Motorstark maskin i ett mycket kobarkt hölje. Mycket tvättkraft per dm3 förvaringsutrymme alltså.

Fakta:

En rejäl miss hos denna maskin är vindans konstruktion, den är för trång, kräver noggrann upplindning av den annars mjuka slangen.

Av: Håkan Hardenborg