Meec stor (Jula 220-080)

Meec stor (Jula 220-080)

Detta är den största av Julas tre högtrycksmaskiner.

Fakta:

Men får mycket Tvättkraft per investerad krona vid köp av denna maskin. Maskinen kommer säkert att hålla och Jula har hyggliga garantivillkor men detaljer och höljet utstrålar lågpris lång väg.

Av: Håkan Hardenborg