E.T.C. 90-614

E.T.C. 90-614

Fakta:

Lågprismärket E.T.C. har hittills haft ett blandat program med utmärkta saker och skräp. Men kanske speglar den höga vikten på denna maskin ett viss mått av gedigenhet. Men chucken förmådde inte hålla fast verktyget mot slutet av testet. Onödiga räfflor på handtaget kan ge blåsor på ovana händer. Starkare än de svagaste.

Av: Håkan Hardenborg