Montera en ankarrulle i aktern

Montera en ankarrulle i aktern

Bild 336538
Att förtöja någonstans med fören mot en klippa eller mot brygga är vanligt.

Men att få upp ankaret utan att knäcka ryggen på grund av att man måste hålla ut ankaret från båten för att slippa få skador på aktern eller skrovsidorna kan vara svårare. Det finns ankarrullar för pushpit och ankardävertar att köpa.

Bild 336539
Vårt akterankare är för det mesta ett femton kilo tungt Danforthankare med en fem meter lång åtta millimeter kätting schacklad till femtio meter tolv millimeter ankarlina.

För att förhindra skador på aktern på vår Hallberg-Rassy 352, som inte har någon badbrygga, brukade jag vanligtvis lägga och ta hem på ankaret för hand. När ankaret skulle upp och det hängde fritt från båten blev det en stor belastning för ryggen de sista metrarna! Så vi började skissa på en akterankarrulle för att förenkla för oss.

Bild 336540
Först gjorde vi en prototyp i vanlig papp. Vi ville försäkra oss om att formen skulle passa på fotlisten i teak, att belastningen spreds och att bulthålen hamnade på rätt ställe så att man kunde borra igenom däck. Det var också viktigt att det var tillräckligt mycket överhäng för att kabeln skulle gå fri från akterspegeln. I praktiken har vi förstått att om ankaret hissas upp försiktigt den sista metern går den också fri från akterspegeln. Vårt Danforthankare förvaras normalt upprätt på akterpulpit, men eftersom det är praktiskt att tillfälligt kunna ­förvara ankaret i akterrullen, hade vi också det i åtanke under designarbetet. En ­verkstad hjälpte oss sedan att svetsa ihop ankarrullen.

Chris C

Bild 336541