Däcksanslutning och utsugning

Däcksanslutning och utsugning

Tänk på miljön - töm hålltanken i land

En mycket aktuell fråga just nu är vad man ska göra med innehållet i hålltanken. I Finland råder det ett förbud mot att tömma innehållet närmare än tolv sjömil ifrån närmaste kust, vilket i praktiken innebär ett totalförbud. I Sverige har vi ännu inte lika hårda regler. En undersökning som gjordes av Naturvårdsverket 1993 kom fram till att om tömning av privatbåtars hålltank görs på öppet vatten, såsom mitt på en fjärd, så bidrar inte detta nämnvärt till övergödningen. Kanske har denna undersökning tillsammans med en annan rapport från Sjöfartsverket, som visar att endast tio procent av alla privatbåtar har en toalett ombord, gjort att detta ämne inte är så aktuellt för Sverige.

Men även i Sverige har det förts diskussioner om varför vi inte har infört reglerna om förbud att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar. Sjöfartsverket anordnade under februari 2006 ett möte med detta ämne som utgångspunkt. Mötesdeltagarna som bland annat kom från Naturvårdsverket, Skärgårdsstiftelsen, olika organisationer och företrädare från båtbranschen enades om att inte rekommendera ett förbud utan istället föreslå åtgärder för att bygga ut infrastrukturen, det vill säga fler toaletter och uppsamlingsställen samt att även motivera båtägare att ställa krav på och använda uppsamlingsställen för sitt eget toalettavfall.

Frågan hur vi båtägare som har toalett med hålltank i båten ska hantera detta är mer av en etisk karaktär och en fråga om beteendeförändring. Min Flipper saknar idag en fungerande däcksanslutning för att suga ut innehållet. Men det borde vara relativt enkelt att montera en däcksanslutning så att man kan tömma tanken till exempel vid hemmahamn eller i samband med påfyllning av bränsle. Jag planerar att välja däcksanslutning enligt den av Sjöfartsverket rekommenderade standarden ISO 8099:2000. Utsugningsslangen kan i Flippern enkelt kopplas in ovanför kranen till det befintliga utsläppet.

Möjlig lösning för däcksanslutningen

Frågan hur vi båtägare som har toalett med hålltank i båten ska hantera detta är mer av en etisk karaktär och en fråga om beteendeförändring. När Flippern tillverkades år 1991 ingick det inte någon bra fungerande däcksanslutning för att suga ut innehållet. Den möjlighet som ges är att skruva av det blåa locket för att sedan stoppa ner en slang och suga ut innehållet direkt ur tanken. Men att hantera innehållet på detta sätt är inte direkt lockande för mig. Därför planerar jag istället att montera en däcksanslutning så att det enkelt går att tömma tanken vid hemmahamn eller till exempel i samband med påfyllning av bränsle. Enligt principskiss nedan kan däcksanslutningen (3) med utsugningsslangen (2) i Flippern enkelt kopplas in ovanför kranen (7) till det befintliga utsläppet (6). Luftningsslangen (4) är redan installerad som original i Flippern.

Bild 336522

Däcksgenomföring enligt ISO 8099:2000

Själva däcksanslutningen som används när innehållet i hålltanken ska sugas ut bör följa standarden ISO 8099:2000. I korthet säger den att beslaget ska vara 70 millimeter djup med en 1 ½ tum invändig gänga på 40 millimeter.

Bild 336523