Så installerar du en nivåmätare till färskvattentanken

Så installerar du en nivåmätare till färskvattentanken

En nivåmätare, för att läsa av hur mycket vatten som finns kvar i en färskvattentank, fattas på många båtar. Sverker Oldebäck visar hur han enkelt monterade en nivåmätare på sin Flipper 717.

I Flippern är färskvattentanken placerad längst fram i fören under en fastskruvad lucka under de främre tofterna. Det innebär att det är mycket omständligt att komma åt för att läsa av hur mycket vatten som finns kvar i tanken. Lösningen för mig har varit att fylla upp tanken så ofta som möjligt och att fylla på tills det där speciella ljudet uppstår precis innan vattnet rusar tillbaka upp ur påfyllningsröret och svämmar över.

Dessbättre visade det sig enkelt att eftermontera en nivåmätare i Flippern då färskvattentanken har en plan ovansida som lämpar sig bra för att montera givaren till nivåmätaren på.

När givaren väl är på plats i tanken drar man en ledning fram till själva nivåmätaren som man med fördel placerar på instrumentpanelen vid de övriga instrumenten.Jobbfakta

Tidsåtgång: Ca 1 timme Material: Wema S3 vattensensor/tankgivare 30 cm, kostnad 582 kr Wema flänsring, kostnad 48 kr Wema nivåmätare för vatten, kostnad 398 kr Inköpta på Erlandssons Brygga Länkar: www.bryggan.nu, www.wema.no


Steg för steg

Här kan du läsa om de olika momenten som krävdes för att installera en nivåmätare för färskvattentanken i Flippern.

Framför inspektionsluckan på färskvattentanken finns det ett plant utrymme som passar bra att montera sensorn på. Just här är även tanken som djupast, vilket innebär att sensorn kan följa vattennivån längst ner till botten av tanken. Som alternativ och om du inte vill borra hål i tanken kan du montera sensorn direkt i locket till inspektionsluckan. För detta finns det som tillbehör ett speciellt framtaget inspektionslock som är anpassat till sensorn och som förenklar monteringen.

Av: Sverker Oldebäck Foto: Sverker Oldebäck