Ankarspel för ett lättare båtliv

Ankarspel för ett lättare båtliv

Ett ankarspel underlättar både när du ska lägga till och kasta loss. Med ett enkelt knapptryck får du full kontroll på ankringen. Sverker Oldenbäck har monterat ett ankarspel på sin Flipper med gott resultat.

Vem har inte känt ett visst mått av förundran när en del större motorbåtar enkelt glider in i en gästhamn för att lägga till. Detta utan några synliga bekymmer med att slänga i och ha koll på ankaret och samtidigt styra, gasa/bromsa för att parera andra båtar och bryggor på ett smidigt sätt. Denna förundran förstärks ytterligare när det är dags att lämna gästhamnen och samma båtar endast verkar behöva trycka på en knapp för att dra båten rakt ut mot ankaret för att slutligen även hissa upp, tvätta och parkera ankaret på sin plats. Fantastiskt, men varför är det i stort sett endast större motorbåtar som fått denna förmån? Troligtvis har det tidigare varit en kostnadsfråga och att man därför har ansett att båtar som är under åtta till nio meter inte behöver något ankarspel.

När man börjat fundera på att skaffa ett ankarspel till sin egen båt upptäcker man snart att det finns ett stort utbud av leverantörer med olika modeller. De stora internationella leverantörerna som tillverkar stora serier och därmed kan hålla lägre priser har ankarspel och tillbehör som främst är tänkta för båtar där man monterar ankarspelet i fören. Detta är i och för sig inte så konstigt med tanke på hur vanligt det är att man lägger till med aktern mot bryggan i både USA och nere i Europa. Uppe i våra nordliga breddgrader finns det istället ankarspelsleverantörer som erbjuder färdiga paket och ett stort utbud av tillbehör som underlättar för montering vid akterspegeln.

Man kan dela in ankarspelen baserat på vilken typ av ankarlina som används. Vi får då tre olika grupper: bandankarspel, ankarspel för blyad lina samt ankarspel för kedja/lina. De olika ankarspelsvarianterna har olika för- och nackdelar och förstås olika förespråkare.

Ankarspelet monterade jag på en Flipper 717C som fungerar mycket bra, förutom just det där med när man ska lägga till och samtidigt krångla med ankaret. En lösning har varit att mönstra på fler gastar men det har det visat sig att denna lösning inte håller i längden.

Placering av ankarspel

Den första tanken var att göra monteringsarbetet så enkelt som möjligt och då är ett av alternativen att placera ankarspelsmotorn på en box som förvarar ankarlinan. Ankarboxen fäster man direkt på utsidan av akterspegeln ovanpå badbryggan. Av olika anledningar så var inte detta något bra alternativ för oss och då främst beroende på att vi inte vill hänga på något som tar utrymme samt ändrar utseendet allt för mycket på båten. Vi bestämde oss istället för att undersöka om det var möjligt att montera ankarspelet i stuvutrymmet på babords sida i sällskap med en befintlig varmvattenberedare.

För att enklare kunna utvärdera hur de olika ankarspelen skulle få plats i utrymmet byggde vi enkla modeller av dem. Med hjälp av modellerna kan man snabbt prova var i utrymmet det finns plats för själva ankarspelsmotorn. Måtten för ankarspelen hämtade vi ifrån ankarspelsleverantörernas egna hemsidor. Frigoliten som vi använde kom från gamla förpackningar som kapades och tejpades ihop för att stämma överens med måtten på ankarspelen. För att undvika att de lösa frigolitcellerna som uppstår när man sågar i frigolit skulle skräpa ner i båten klädde vi in modellerna i tejp och tyg. Den typ av ankarspel som visade sig passa bäst i utrymmet i flippern var ett horisontellt monterat ankarspel för kedja/lina med frifallsfunktion av märket Lewmar 700 frifall.

Bild 336504


Plattform för ankarspel

Till Lewmar 700-ankarspelet finns det som tillbehör en färdig hylla i rostfritt stål som skruvas fast med genomgående skruvar i akterspegeln. Det visade sig att denna inte passade Flipper speciellt bra beroende på att akterspegeln är lätt rundad och är uppbyggd som tre olika ”platåer”. Vi valde istället att bygga en egen hylla i 15 millimeters marinplywood, vilket gjorde det möjligt att anpassa vinkeln på motorn i förhållande till akterspegeln samt att få en bra passform mellan hylla och akterspegelns platåer. För att fästa och fylla ut springor mot akterspegeln fylldes utrymmet mellan hyllan och akterspegeln ut med ett starkt epoxispackel med mycket bra vidhäftning, drag- och trycktålighet. Som ett nästa steg, för att ytterligare stärka upp konstruktionen, plastades hyllan fast med fyra till sex lager glasfiberväv och polyesterplast över alla sidor direkt mot akterspegeln.

Akterspegelsgenomföring

En vanlig 47-millimeters bordsgenomföring i plast fungerar utmärkt för att leda den kombinerade kedjan och linan genom akterspegeln. För att passa in bordsgenomföringen i rätt läge, så att kedja/lina löper fritt i hålet, borras först ett mindre hål på cirka sju millimeter där man uppskattar att genomföringen ska vara. Nästa steg är att dra en ståltråd mellan ankarspel och ankarets vipprulle. Med hjälp av den sträckta ståltråden ser man vilket håll, i förhållande till hålet, som är den räta linjen mellan ankarspel och vipprulle. Nu är det bara att fortsätta att borra nästa hål bredvid det första och kontrollera att allt verkar stämma. När man ser att tråden löper fritt i hålet är det dags att rita en cirkel med bordsgenomföringens diameter så att man kan fräsa upp hålet till rätt storlek.

Val av ankarrulle

Olika ankare har vikten fördelad på olika sätt. Ett ankare av modell ”plätt” har i princip hela sin vikt fördelad till själva plattan längst ner i ankaret. Detta innebär att plättankaret faller av sig själv när man frigör det. Men för det populära Bruceankaret är vikten fördelad på annat sätt. Om man väljer detta ankare så måste man även se till att vinkeln mellan ankare och ankarspelsmotorn är tillräckligt stor för att ankaret ska kunna falla av sin egen tyngd. I vårt fall var inte vinkeln tillräcklig stor för att ankaret skulle falla av sig självt. Lösningen på detta är att installera en vipprulle som flyttar bak tyngdpunkten och därmed tillåter en liten vinkel till ankarspelet.

För att vara säker på att ankaret går fritt för drevet är det en fördel att montera det långt ut mot sidan av badbryggan. Men ett frågetecken som uppstår är då hur ankaret kommer att hänga i förhållande till det v-formade aktersvall som skapas när båten pressar isär vattnet för att sedan komma in snett bakom båten igen. Då jag inte var helt säker på hur aktersvallet skulle bete sig på Flippern så väntade jag med att montera ankarrullen till efter sjösättningen. Vi kunde då provköra båten för att mäta hur svallet betedde sig i förhållande till den tänkta platsen för ankarrullen. Provkörningen visade att vi hade tre till fyra centimeter tillgodo till ankaret. I annat fall hade alternativet varit att höja vipprullen genom att lägga till exempel en träbit i teak som distans mellan vipprulle och badbrygga.

Elinstallation

Eldragningen för ankarspelet är relativt enkelt då den inte består av många olika delar. När motorn väl är på plats är det dags att göra färdigt elinstallationen. Huvudsäkringen placerar man så nära batteribanken som möjligt. Dimensionen som man kablarna mellan batteri-huvudsäkring-motor ska ha beror på avståndet samt hur mycket ström som motorn maximalt kan dra. I installationsanvisningen till ankarspelet finns det en enkel tabell som anger vilken dimension som minst krävs vid olika avstånd. För att försäkra sig om att dimensionen stämmer kan man använda formeln:1 kvadratmillimeter per 20 ampere per meter kabel.

Formeln i vårt fall blir då:

500 W x 4 m = 8,3 mm2 12 V x 20 ampere


För att få en extra marginal valde vi att överdimensionera med en standardkabel som har en area på tolv kvadratmillimeter för den knappt fyra meter långa sträckan.

Reläboxen styr motorn genom att skifta plus och minus vilket innebär att motorn går medurs eller moturs. Själva frifallsfunktionen är en mekanisk konstruktion som kopplas in genom att en kona gängas ut och frigör hjulet som håller i kedjan/linan när motorn går medurs.

Reläboxen styrs i sin tur av antingen upp/ner-knappen eller den parallellkopplade fjärrkontrollen. För att styra reläboxen krävs det endast någon ampere vilket innebär att man kan använda vanliga flertrådiga 2,5 kvadratmillimetersledningar till upp/ner-knappen och fjärrkontrollboxen. Vi kopplade in femamperessäkringar i början av dessa ledningar.

Viktigt med frifall

Lewmar hade problem att leverera ankarspelet med frifallsfunktion på utsatt tid. Efter en tid valde de istället att leverera en version utan frifall som man sedan själv skulle kunna uppgradera till frifall. Innan vi fick delarna provade vi ankarspelet utan frifall under en dryg månad. Erfarenheter från dessa försök är att det var allt för krångligt att hitta en lagom fart på båten för att hinna backa ut ankaret i samma takt. Efter ett par försök gav vi upp och inväntade istället att Lewmar skulle skicka delarna till frifallsfunktionen vilket de till slut gjorde. När alla delarna väl var på plats så har ankarspelet fungerat utan några som helst problem.

Fjärrkontroll inte bara en lyx

Att även kosta på sig en fjärrkontroll i samband med akterspelsinstallationen underlättar hanteringen betydligt. I Flippern har man ingen möjlighet att få visuell kontakt med ankaret från förarplatsen där upp/ner-knappen sitter. Med hjälp av fjärrkontrollen får man friheten att gå bak i båten för att få en bra kontroll när man hissar upp ankaret.

Detta är speciellt värdefullt för att se när man ska stoppa ankaret för tvättläge samt när man slutligen parkerar det. En annan fördel med fjärrkontrollen är att den möjliggör att man kan stå framme på däck och sträcka upp ankaret i samband med att förtöjningstamparna i fören justeras till rätt längd in mot land.

Det finns en del andra lösningar som ser till att ankaret stannar i rätt läge och förhindrar att ankarspelet drar för långt. En variant är att begränsa kraften genom en inbyggd slirfunktion i ankarspelet vilket innebär att ankarspelet drar med en begränsad kraft och förhindrar då att badbryggan dras sönder av ankarspelets egentliga kraft. En annan variant är att fläta in en koppartråd i ankarlinan någon meter ifrån ankaret. En sensor placerad precis innan motorn i ankarspelet känner av koppartråden när den passerar och begränsar därefter farten i ankarspelet för att sedan parkera ankaret i rätt position.Jobbfakta

Material: Ankarspel Lewmar 700 frifall, 500 W: 8083 kronor. Reläbox för dubbelkontroll: 700 kronor. Fjärrkontroll: 2100 kronor. Kedja/lina, 10+40 meter: 1200 kronor. Vipprulle rostfritt stål: 1695 kronor. Ankare ”Brucekopia” galvat stål: 328 kronor. Kättingsvirvel: 249 kronor. Bordsgenomföring: 20 kronor. Totalt katalogpris är cirka 14350 kronor, men om man styr sitt inköp i samband med en båtmässa (vilket vi gjorde) så lämnas oftast en rabatt på 20 procent och priset hamnar då på cirka 11500 kronor.

Övrigt material: Marinplywood. Epoxispackel för att fylla ut och fästa hylla. Glasfiber och plast för att säkra hylla. Kabel och kabelskor. Säkringshållare.

Tid: Tillverkning av hylla samt att plasta fast hyllan: cirka åtta timmar. Montering av motor, genomföring och ankarspelsrulle: cirka åtta timmar. Dragning av el till ankarspelet: cirka åtta timmar. Dessutom tillkommer tid för att planera arbetet, handla material, med mera.

Länkar: www.anchor.se (Anchormatic) www.anchoring.se (Anchoring) www.anchorlift.com (Anchorlift) www.lewmar.com (Lewmar) www.marinsystem.se (Engbo) www.winchmatic.se (Winchmatic) www.quickitaly.com (Quick) www.bataccenten.se www.bryggan.net www.hjertmans.se www.seasea.se www.watski.se


Steg för steg

Av: Sverker Oldebäck Foto: Sverker Oldebäck