Serva dina elverktyg

Serva dina elverktyg

Visst är det självklart att bilen och båten får sin regelbundna service. Men hur är det med elverktygen? Bristande underhåll kan få dem att krångla i förtid, eller att bli livsfarliga!

Elverktyg får ofta hänga med i ur och skur. Visserligen är de oftast tåliga och robusta, men till slut behöver även den tåligaste maskin lite service. Vi börjar på utsidan och tittar på den ur säkerhetsaspekt viktigaste biten - elkabeln. På bild 1 ser vi hur det inte får se ut. Maskinen, en Black & Decker, har normalt en stickkontakt på kabeln som passar i maskinen. Här saknas denna kontakt och istället sitter här två stycken flatstiftskontakter på maskinens flatstift. Detta är fel ur minst två aspekter: dels saknas varje form av brytskydd, det vill säga den ”gummislang” som ska hindra att kabeln viks för tvärt där den kommer ur maskinen, dels finns en uppenbarlig risk att man råkar dra ur flatstiftskontakterna under arbetets gång eftersom det saknas en dragavlastning. Drar man ur den här sladden får man två strömförande flatstift på garagegolvet! Bild 2 visar en korrekt anslutning. Här sitter brytskyddet där det ska och sladden sitter ordentligt fast inne i maskinen. Efter långvarig användning brukar dock kablarna gå av i alla fall, trots brytskyddet. Då får man klippa av en bit av kabeln och ansluta de nya ändarna till maskinens kopplingsplint. Isolering på kablarna åldras, och man bör ta en titt efter sprickor. Hittar man sprickor eller andra skador bör kabeln bytas ut.


Rengör inuti

Sen ska vi gå in på djupet. Men innan man öppnar en maskin ska man först rengöra den på utsidan. Sticksågen på bild 3 är ett exempel på hur ett elverktyg brukar se ut. Sågspån, olja och sand har ingenting att göra på insidan, och därför borstar, eller blåser man bort smutsen först. Bild 4 visar motorns kollektor. Denna består av ett antal smala kopparsegment och har till uppgift att ”samla upp” strömmen från de två kolen. Kollektorn på bilden är brunaktig där kolen ligger an, vilket är normalt. Om kollektorn är blå eller svart på ytan kan det tyda på dålig kontakt med kolen. Ett symtom på detta är att man ser en stark gnistbildning ur maskinens lufthål när den är igång. Man brukar säga att maskinen ”blåeldar”. Detta kan bero på olja och damm vilka är kollektorns värsta fiender. Rengör kollektorn genom att hålla en trasa fuktad med ren bensin mot segmenten. Snurra samtidigt på motorn för hand tills kollektorn är ren. Om detta inte hjälper kan man göra likadant, fast med ett finkornigt slippapper istället för trasan. Avsluta sedan med trasan så att alla slippartiklar försvinner. Ibland kan det samlas kolpulver i springorna mellan kopparsegmenten vilket i viss mån kortsluter segmenten. Springorna skrapas försiktigt rena med en vass nål eller liknande. Kolen är en förbrukningsvara och bör bytas ut när de slitits ner för långt. Låter man det gå för långt kommer kolen inte att ligga an ordentligt mot kollektorn, och då kan den brännas sönder så pass att den måste svarvas om eller bytas ut.


Och så det mekaniska

Sen går vi över till det mekaniska. Kullager i elverktyg brukar vara kapslade och smorda från fabrik. Dessa håller väldigt länge, men om de verkar torra och/eller låter illa är det bara att byta ut dem. Det går inte att rengöra och smörja dem utan att förstöra dess tätningar. Men det finns fler lagertyper i elverktyg. På bild 6 ser vi växelhuset i en sticksåg. Här ser vi den vevaxel som ger sågbladet sin upp- och nedåtgående rörelse. Här finns även diverse armar och excentrar. Vid en service tvättar man rent med ren bensin eller lacknafta. Sedan fettar man in alla delar och slitytor med nytt fett. Vid pennan på bild 6 sitter ett litet nållager som också ska få en klick med fett. Samma sak gäller för den yttre kåpan där gejdern till sågbladet sitter - tvätta rent och fetta in. När man lägger på kåpan gäller det att verkligen se till att nållagret på vevaxeln hamnar i skenan på bild 7. Annars kan maskinen gå sönder vid första startförsöket!


Inspektera dreven

På bild 8 ser vi växelhuset till en vinkelslip. Här har vi betydligt högre varvtal än på sticksågar och borrmaskiner. Som synes är båda dreven i vinkelväxeln rena och fina, fast det beror inte på att de är rengjorda, utan på centrifugalkraften. Vid dessa höga varvtal slungas fettet ut mot väggarna i växelhuset, och därför kan det vara bra att med jämna mellanrum smeta tillbaka fettet på dreven. Då och då bör dock fettet bytas ut. Inspektera dreven och lagren i växelhuset. Är lagren glappa kommer snart dreven att slitas ut. Om dreven har avbrutna kuggar bör de omedelbart bytas ut. Skulle dreven ”kugga över” vid dessa höga varvtal finns det risk för att hela växelhuset spricker!Bild 1:

Bild 336463


Bild 2:

Bild 336464
Brytskyddet förlänger livet på kabeln - men inte för evigt. De flesta kabelbrott sker uppe vid maskinen eller nere vid stickkontakten.


Bild 3:

Bild 336465
Rengör maskinen innan du tar isär den. Använd en borste eller tryckluft.


Bild 4:

Bild 336466
Kollektorns värsta fiender är damm och olja. Tvätta ren den med en trasa fuktad med ren bensin.


Bild 5:

Bild 336467


Bild 6:

Bild 336468


Bild 7:
Bild 336469


Bild 8:

Bild 336470


Bild 9:

Bild 336471
Smeta tillbaka fettet på kuggarna med jämna mellanrum och byt ut det ibland.

Av: Jim Lundberg