Risk att vattenfylla motorn vid startproblem

Det har påpekats i Praktiskt Båtägande att man ska stänga av kylvattenintaget till motorn om man inte får igång motorn efter några tag med startmotorn, men vill göra fler startförsök. Vid varje försök fylls avgassystemet på med en portion saltvatten, som inte puffas ut med avgaserna om motorn inte startar. Ingen vill nog experimentera för att få veta hur många försök man har på sig innan man har saltvatten i cylindrarna.


När motorn väl startar måste man ju öppna kylvattnet genast. På många båtar sitter kylvattenintagets avstängningskran så illa till att det är mycket obekvämt eller till och med farligt att öppna den med motorn igång. En enkel lösning är att montera en extra avstängningskran, avsedd just för denna situation. Montera den gärna så att kranarmen i stängt läge hindrar att man sätter tillbaka någon del av motorrumslocket eller dylikt, så glömmer man inte att öppna.

Stefan Jonvall