Säkert och underhållsfritt alternativ till vakuumventil

Praktiskt Båtägande har behandlat frågan om vakuumventil på svanhalsen från saltvattenkylningen till avgasröret. Vakuumventilen bryter häverteffekten så att saltvatten inte kan sugas tillbaka fel väg och fylla avgassystemet och motorn. Den enklaste lösningen för att slippa baksug har så vitt jag vet inte presenterats i tidningen.


I stället för att skaffa en vakuumventil kan man i svanhalsens höjdpunkt montera en trevägsanslutning med två grova anslutningar för själva saltvattenkylningen och en klen anslutning för ett skvallerrör som dras därifrån och mynnar en bit över diskbänkshon eller liknande högt beläget avlopp. Har ni redan en vakuumventil? Då kan ni nästa gång ni ska göra rent den plocka bort gummimembranet för gott och i stället dra en klen slang från vakuumventilens luftinsläpp till en bit över diskhon.


När motorn är igång kommer en smal skvallerstråle med saltvatten att rinna ner i hon. Man har alltså uppsikt över att kylvattnet fungerar, utan att behöva gå ut och kolla vid avgasutsläppet. När motorn stannar sugs luft in genom slangen, det vill säga slangen har samma funktion som vakuumventilen. Du behöver aldrig mer vara osäker på om vakuumventilen är igensatt och aldrig mer rensa den. Det enda du behöver tänka på är att inte sätta i proppen i diskhon. Själv har jag ingen sådan propp och jag diskar inte under gång, så i min båt har det här fungerat bra på i många år.

Stefan Jonvall