90-talsköparna - de stora vinnarna

90-talsköparna - de stora vinnarna

Att köpa båt innebär för de allra flesta en stor investering. Efter hus- eller bostadsrättsköpet kommer säkert båten som den dyraste investeringen. Men är det verkligen en god investering? Svaret är naturligtvis: Det beror på vilken båt du köper och när du köper den.

Vissa båtar har faktiskt stigit i värde. Det är inte illa för en kapitalvara som man dessutom kan ha stor glädje av medan man äger. Har du köpt en båt, segelbåt eller motorbåt, av ett känt märke i mitten av 1990-talet då har du haft tur. Priserna på ett flertal båtar har stigit mer än den allmänna prisstegringen (inflationen) under denna period. Segelbåten Contrast 36, för att nämna ett exempel, kostade 1995 i dagens penningvärde cirka 470 000 kronor. 2005 kan du få ut över 600 000 kronor för samma båt, det blir 130 000 kronor i värdeökning på 10 år.

Men dessa vackra siffror gäller inte bara för segelbåtar. Det finns också flera exempel på motorbåtar som stigit i värde under den här perioden. En sådan motorbåt är Storebro 34, som sedan 1995 stigit markant i värde (se tabell). Men då bör man räkna med att motorn behöver bytas ut, kanske var 15-20 år. Självklart har du samtidigt haft kostnader för båten, men det bortser vi från i den här analysen.

Men värdeutvecklingen för Contrasten i exemplet ovan är inte normal, om man ser på prisutvecklingen i ett längre perspektiv. Det normala blir tyvärr att man förlorar i värde på de allra flesta båtarna. Till och med båtarna från Orust, Hallberg Rassy, Malö, Najad med flera håller inte värdet sett i ett 20- eller 30-årsperspektiv. Handen på hjärtat, vem trodde inte det egentligen. Det är nog få människor som ser båten som investeringen, tack och lov.

Om du istället tillhör någon av dem som köpte ny båt på 1970-talet, kan du med största sannolikhet tyvärr se dina pengar kraftigt devalverade. En ny Maxi 77 kostade 1975 nästan 48 850 kronor. Det motsvarar idag cirka 225 000 kronor. Och med tanke på att Maxi 77 kostar nominellt lika många kronor idag blir värdefallet cirka 175 000 kronor på 30 år. Det blir en årlig värdeminskning på cirka 6000 kronor.

Om du sedan adderar denna summa med kostnaderna för att äga båten, båtplats, försäkring och eventuell reparation, då får vi en fingervisning om hur mycket det kostar totalt per år. Så om du räknar med cirka 15 000 kronor för dessa löpande kostnader, landar totalsumman på drygt 20000 kronor per år för att äga en Maxi 77.


Köpte du båten i mitten av 1990-talet, då är chansen stor att du gjorde en god affär. Nedan följer prisutvecklingen för begagnade båtar under perioden 1995-2005

Bild 336442

Båt, årsmodell, typBeg.pris 1995*Värde 2005VärdeförändringContrast 36, 1984 (S)470 000 (430 000)600 000+ 130 000Najad 34, 1978 (S)410 000 (375 000)550 000+ 190 000Storebro 34, 1974 (M)370 000 (340 000)575 000+ 205 000


Belopp av avser kronor och är omräknade till dagens penningvärde. Det nominella beloppet inom parentestecken. Teckenförklaring: (S) = Segelbåt, (M) = Motorbåt

Inte lika positiv värdeutveckling sett i ett längre perspektiv. Nedan följer två tabeller för prisutvecklingen för båtar som köptes fabriksnya på 1970- respektive 1980-talet.

Exempel fabriksnya båtar 1983
Båt, årsmodell, typNypris 1983*Värde 2005VärdeförändringAlbin Stratus, 1983 (S)790 000 (375 000)600 000- 190 000Malö 116, 1983 (S)

1 570 000 (746 000)1 200 000- 370 000HR 352, 1983 (S)1 030 000 (490 000)700 000- 330 000


Belopp av avser kronor och är omräknade till dagens penningvärde. Det nominella beloppet inom parentestecken. Teckenförklaring: (S) = Segelbåt, (M) = Motorbåt

Exempel fabriksnya båtar 1975
Båt, årsmodell, typNypris 1975*Värde 2005VärdeförändringMaxi 77, 1975, (S)225 000 (48 850)60 000165 000Albin 25, 1975, (M)285 000 (62 000)125 000- 160 000HR Monsun 31, 1975, (S)590 000 (128 000)450 000- 140 000


Belopp av avser kronor och är omräknade till dagens penningvärde. Det nominella beloppet inom parentestecken. Teckenförklaring: (S) = Segelbåt, (M) = Motorbåt

Av: Johan Andreasson