Gå en kurs i höst - din bästa guide

Förena nytta med nöje och förläng båtsäsongen med en kurs. Vi hjälper dig att hitta rätt utbildning för dina behov och önskemål. I vår lista hittar du allt från de traditionella kurserna som exempelvis förarintyg och olycksfall ombord till de lite mer udda varianterna som segling för vuxna med gourmetinriktning. Prisuppgifterna för de traditionella kurserna kan variera något mellan olika arrangörer runt om i landet.

Navigationskurser

Förarintyg Skärgårdsskeppare - förarintyg Förarintyget är det första steget i navigationsutbildningen och det ger en grundläggande kunskap i navigation, sjövett och säkerhet. Det är en frivillig utbildning för förare av båtar upp till tolv meters längd och fyra meters bredd. Kursen ger goda kunskaper för den som vill köra sin fritidsbåt inomskärs och i kustnära vatten. I samband med kursen bör du även passa på att delta i båtpraktiken som de flesta arrangörer erbjuder. Krav på förkunskaper: Inga. Ålderskrav: Från 12 år. Timmar: 25. Kursmaterial: 550 kronor. Praktikpass: 4 timmar 375 kronor. Kostnad för examination: 200 kronor. Avgift: 1 900 kronor.

Kustskeppare Kustskepparutbildningen är en direkt fortsättning på förarintyget. I kursen ingår bland annat navigering utomskärs och till havs, mörkernavigering och säkerhet ombord under havsfärd. Mycket tid ägnas till avancerat sjökortsarbete. När du klarat av examen för kustskepparintyget har du behörighet att köra fritidsskepp större än tolv meters längd och fyra meters bredd. Planerar du att hyra båt utomlands krävs det att du har ett kustskepparintyg. Krav på förkunskaper: Förarintyg och båtpraktikintyg. Ålderskrav: Från 14 år. Timmar: 25. Kursmaterial: Samma som till förarintyget men ny arbetsbok och nytt sjökort. För den som inte har material sedan tidigare tillkommer cirka 550 kronor. Mörkernavigeringspass: 4 timmar 375 kronor. Kostnad för examination: 250 kronor. Avgift: 2 150 kronor.

Utsjöskeppare Funderar du på en längre tur ut i de europeiska farvattnen? Då kan det vara på sin plats med ett utsjöskepparintyg. Kursen är det tredje steget i navigationsutbildningen. Du lär dig planera och navigera utmed Europas kustlinje samt korta överfarter till havs. Du får teoretiska kunskaper och färdigheter om tidvattenberäkningar, nautiska publikationer, radiotrafik, navigering, planering, meteorologi, säkerhet, sjömanskap, in- och utklarering i olika länder med mera. I kursen bör även kanalintyget ingå. Ett kanalintyg krävs ofta om du tänker segla på någon av kontinentens floder eller kanaler. Krav på förkunskaper: Kustskepparintyg. Timmar: 28. Kursmaterial: 500 kronor. Kostnad för examination: 150 kronor. Avgift: 2 750 kronor (kanalintyg ingår).

Kanalintyg Har du goda navigationskunskaper sedan tidigare och känner du att du klarar dig på de europeiska farvattnen utan intyget för utsjöskeppare kan det ändå vara på sin plats att skaffa ett kanalintyg. Det är en kortkurs på några timmar som ger dig licens att köra fritidsbåt på kanalerna ute i Europa. Observera att du kan få böta om du ger dig in på någon av kontinentens floder eller kanaler och saknar intyget. Krav på förkunskaper: Förarintyg. Timmar: 5. Kursmaterial: 200 kronor. Avgift: 200 kronor.


Vhf-certifikat För att få använda en vhf-radio krävs ett certifikat (begränsat radiotelefonicertifikat). Med certifikat, har du rätt att använda vilken vhf-radio du vill, i hela världen. Kursen innehåller bland annat trafikteknik, svensk sjöräddning, nödanrop, bokstavering, hur du kontaktar andra fartyg och hur du kan beställa samtal till anhöriga med mera. Om du tänker skaffa en egen vhf-radio måste du dessutom söka ett tillstånd hos Post- och Telestyrelsen. Krav på förkunskaper: Inga. Timmar: 10. Kursmaterial: 100 kronor. Kostnad för examination: 200 kronor. Avgift: 785 kronor.

Radarintyg Ett radarintyg ger dig kunskaper om hur du genomför radarnavigering i trånga farvatten och hur du tar dig hem i dimma. Målet med kursen är att öka kunskaperna om hur man använder radar i fritidsbåt och minska riskerna för olyckor vid radarnavigering. Krav på förkunskaper: Förarintyg och praktisk erfarenhet av att köra båt. Ålderskrav: Från 15 år. Timmar: 10. Kursmaterial: 100 kronor. Kostnad för examination: 200 kronor. Avgift: 2 110 kronor.

Hjärt- och lungräddning (hlr) En utbildning i hlr ger dig och din besättning bättre säkerhet ombord. Under kursen får du lära dig mun till mun metoden, framstupasidoläge och åtgärder vid hjärtstillestånd med mera.Timmar: 5. Pris: 450 kronor.

Olycksfall ombord Vad gör du om du får hett vatten över dig när båten kränger till eller om du blir biten av en huggorm när du går iland på en ö? Kursen olycksfall ombord ger dig en grundläggande sjukvårdsutbildning för att klara de vanligaste tillbuden. Tim: 3. Pris: 300 kronor.

Brandskydd klass III Kunnig personal från brandkåren lär ut vad du behöver veta om brandskydd ombord på en båt. Under kursen får du pröva på att praktiskt släcka olika typer av bränder. Tim 5. Pris: 1 450 kronor.


Författningskunskap Om du tänker ta examen för fartygsbefäl klass VIII måste du lära dig innehållet i de aktuella lagparagraferna. Kursen i författningskunskap ger dig de teoretiska kunskaperna som du behöver för att klara examen. Tim: 5. Pris: 1 000 kronor.

Farygsbefäl klass VIII examen Examen är till för den som vill köra fritids- eller yrkesbåt upp till 20 bruttoton inom 1,5 mil från skyddad hamn och ta betalt. Den här behörigheten krävs för kommersiell trafik med yrkes- eller handelsfartyg som tar upp till tolv passagerare. Passar för charterbåtar, taxibåtar och mindre arbetsbåtar i skärgården. Krav på förkunskaper: Kustskepparintyg, radarintyg, vhf-certifikat, hlr, olycksfall ombord,brandskydd och författningskunskap Timmar: 45 timmar teori och 20 timmar praktik. Kostnad för examination: 800 kronor + moms.

Maskinbefäl klass VIII. På fartyg i kommersiell trafik med en maskinstyrka mellan 75-405 kW ska det finnas minst en i besättningen som har avlagt maskinbefälsexamen klass VIII. På fartyg med en maskinstyrka över 405 kW men mindre än 750 kW ska minst två av besättningen ha avlagt sådan examen. Den här kursen ger dig grundkunskaper om stora och små dieselmotorer. Kursen är en ren teorikurs. Du lär dig om motorns grunder, bränslen, förbränning, gasväxling och brännoljesystem, startsystem och pumpar, kylsystem med mera.

Krav på förkunskaper: Inga. Timmar: 25. Kursmaterial: 350 kronor. Kostnad för examination: 815 kronor + moms Avgift: 3 500 kronor.

Seglarkurser Seglarskola steg 1 Det här är en nybörjarkurs för dig som aldrig seglat förut och som vill lära dig grunderna i segling. Målet är att du ska kunna segla och manövrera en mindre familjebåt inomskärs i bra väder. Du får lära dig att segla, lägga till med båtmotor, förtöjning och manöverbord. Efter genomförd kurs ska du själv kunna hantera båten och segla med stor- och försegel. Krav på förkunskaper: Inga. Timmar: 8. Avgift: 1 800 kronor. Seglarskola steg 2 Steg 2 i seglarutbildningen är en kurs för dig som vill lite mer med din segling. Du kan grunderna men vill fördjupa dina kunskaper. Målet är att du ska kunna hantera en mindre segelbåt inomskärs i skiftande väderförhållanden. Krav på förkunskaper: Steg 1 eller goda kunskaper i segling. Timmar: 8. Avgift: 1 800 kronor.

Seglarskola steg 3 Kursen vänder sig till dig som har seglat en del men som vill lära dig mer om segel och riggtrimning. Du får segla med spinnaker och prova på utomskärgårds- och mörkersegling Krav på förkunskaper steg 2 eller omfattande seglarerfarenhet. Timmar: 16. Avgift: 2 200 kronor.

Specialkurser Oceanskeppare/astronomisk navigation Om du tänker ge dig ut på världshaven bör du kunna fastställa din position genom astronomiska observationer. Det kan ju hända att gps:en strejkar. Du får lära dig färdplanering, storcirkelnavigering, astronavigering med sextant och fördjupande gps-navigering. Sista sammankomsten sker i form av praktisk övning ombord Förkunskaper: Kustskeppar-eller utsjöskepparintyg. Pris: 2 295 kronor.

Manöverintyg för högfartsbåt Med högfartsutbildningen får du de rätta verktygen för att klara av att hantera en snabb motorbåt. Du får lära dig sjövägsregler och etiska regler och du får praktiska kunskaper om sjöräddningen, körteknik, skrovformer, powertrim/trimplan, utrustning och montering, säkerhet & miljö, brandbekämpning, knopar och kompletterande navigation.

Kursen omfattar även ett praktiskt prov och det skall genomföras i en båt som klarar en hastighet på minst 25 knop. Vid prövningen läggs särskild vikt vid den sökandes mognad och förutsättningar att som rorsman i en högfartsbåt kunna tillämpa föreskrivna kunskaper. Det finns även en mer avancerad högfartsutbildning för förare av båtar i yrkestrafik. Krav på förkunskaper: Förarintyg eller god båtvana. Ålderskrav: 15 år. Timmar: 15. Kursmaterial: 200 kronor. Examination: 200 kronor. Avgift: 2 700 kronor


Båtmekanikerintyg Närmare 40 procent av sjöräddningsuppdragen beror på motorfel. Med de kunskaper som båtmekanikerintyget ger klarar du själv av många av de problem som idag orsakar ett larm. Kursen ger teoretiska kunskaper i funktion, underhåll, felsökning och vanliga fel för marina diesel-, bensin- och utombordsmotorer. Du får lära dig vad du behöver tänka på inför vintern och våren. Båtpraktikpasset ligger utanför själva kurstiden. Krav på förkunskaper: Inga. Timmar: 12. Kursmaterial: 200 kronor. Praktikpass: 4 timmar 400 kronor. Kostnad för examination: 150 kronor. Avgift: 2 200 kronor.


Udda specialkurser

Astronomisk navigation Den moderna gps-tekniken har gjort att vi nästan glömt bort hur man navigerar efter solen, månen och stjärnorna. Men med den här kursen har du chansen lära dig bestämma longitud och latitud med hjälp av himlakropparna, en sextant och en klocka. - Det här är klassisk kunskap men snart är det bara vi gamla sjöbjörnar som kan den, säger Tauno Loimi som är kursledare för astronomisk navigation på Beredo Navig8 i Eskilstuna.. För långseglare som tänker ge sig ut på större hav kan det vara en bra backup om gps:en av någon anledning skulle strejka. Kursen motsvarar oceanskepparutbildningen. Krav på förkunskaper: Inga. Ålderskrav: Inga. Timmar: 36 timmar. Avgift: 1 650 kronor. Mer info: 016-139098, www.geocities.com/beredo_se

Ratta rätt på egen båt Hyr en privatlärare till din egen båt. Ibland kan det vara svårt att överföra kunskaperna från en kurs till sin egen skuta. Då kan det vara bra att hyra en lärare som anpassar utbildningen efter din båts förutsättningar. Du får allt från navigations- och manöverträning till mer praktiska tips och idéer om vad du kan göra för att förbättra båtens egenskaper. Kursen anpassas efter dina behov och kan vara allt från några timmar till ett par dagar. Med enkla medel kan du bli en tryggare båtförare och samtidigt få en bättre båt. Privatläraren kan du hyra genom Båtägarskolan. Mer info: 08-718 25 60, www.batagarskolan.se

Semester och utbildning i Grekland Kombinera navigationsutbildning med en semester i den grekiska övärlden. Kursarrangören Almanavigation anordnar varje sommar utbildningar ombord på segelbåten Columbus. Kurserna pågår veckovis och du kan välja mellan: båtpraktik, förarintyg, kustskeppare, utsjöskeppare, seglarintyg steg 1-2 och vhf-certifikat.

Under utbildningen seglar man omkring bland de grekiska öarna och besöker en ny hamn varje dag. Dina lärare finns hela tiden ombord så du kan få hjälp med dina frågor och funderingar. Det är max sex deltagare per vecka. Kurserna arrangeras till slutet av september. Pris: 4 800 kronor-5 300 kronor. Mer info: 0703-124800 eller 044-124800, www.almanavigation.com

Radar med lots: Edunautic är ett litet utbildningsföretag i Mariefred som specialiserat sig på radar- och gps-utbildningar. Kursledare är Anders Knutas och han arbetar som lots till vardags. - Jag upplever att det finns ett stort behov av den här typen av utbildningar. Många av mina kursdeltagare har köpt utrustningen men vet inte hur de ska använda den. De orkar inte ta sig igenom manualerna och omsätta tekniken till praktiska navigationsredskap. Mina kurser är inriktade på navigation inte teknik. Det gäller bara att lära sig behärska knapparna, säger han. Till radar kursen tar han bara med tre elever i varje omgång och i gps-kursen är det endast sju deltagare. - Meningen är att alla ska få möjlighet att prova utrustningen fullt ut och då kan man inte vara för många, säger han. Mer info: 0159-10446, 070-4456498, edunautic@spray.se

Högfartsutbildning efter dina behov. Vill du lära dig hantera din egen båt i högre farter? Då kan det vara på sin plats med en skräddarsydd kurs som passar för dig och din båt. Utbildningsföretaget Nilkar i Waxholm erbjuder kursen.

- Det händer att man ringer till oss innan man köpt båten, säger Daniel Nilsson på Nilkar. Man vill först lära sig behärska den nya båten innan man ger sig ut på havet. Går man kursen slipper man en hel del bekymmer som annars kan uppstå när man hamnar i en båt som man inte klarar av att hantera.

- Vi hade en kund som gick den kommersiella yrkesutbildningen för högfartsbåtar och när han var färdig med den kom hans fru och ville gå den privata kursen, säger Daniel Nilsson. Hon ville också lära sig att köra båten. Mer info: 070-8272225, www.nilkar.se

Laga din träbåt Folkuniversitetet i Södertälje arrangerar en veckoslutskurs då man går igenom de vanligaste åtgärderna som man behöver göra med en träbåt. Du får lära dig att reparera brutna spant, byta korta bitar i bordläggningen, fräsning av nåt, listlimning. Kursmaterial ingår men vissa verktyg medtas. Timmar: 18 timmar. Avgift: 2 300 kronor. Mer info: www.folkuniversitetet.se

Vårda dina segel Lär dig laga och vårda dina segel och segeltillbehör med tillfälliga och permanenta lagningar, rengöring, fläckurtagning och vinterförvaring. Under kursen får du också en kort genomfång av de vanligaste seglens konstruktion och hur konstruktionen påverkar seglets egenskaper. Kursen arrangeras av Folkuniversitetet i Södertälje Timmar: 12 timmar. Avgift: 750 kronor, avgift för kursmaterial tillkommer. Mer info: www.folkuniversitetet.se

Tjejkurs steg 1-2 En seglarkurs för tjejer i skärgården. Du seglar, navigerar bor och äter ombord på moderna havskryssare under fem dagar. Du får segla, manövrerar och öva på allt man behöver kunna och känna till för att senare själv klara en liknade seglats i ytterskärgården. Du lär dig sjömanskap och navigation och får förståelse och insikt i båtlivet. Pris: 4 900 kronor. Mer info: 08-7167140, www.abcseglarskola.se

Seglarskola med gourmetinriktning Salt seglarskola i Limhamn har en egen variant av seglarskola. De följer den vanliga steg 1-3-utbildningen men kryddar den med lite god matlagning också. Under seglingarna till havs passar de på att lära ut lite goda kostråd till eleverna. - Det finns två bra syften med att kombinera seglingen med matlagningen. Dels blir du hungrig när du är ute på sjön och då sitter det fint med lite god mat och dels kan du förebygga sjösjuka genom att äta rätt. Vi använder mycket grönsaker som innehåller mycket fibrer och det håller magen igång på ett bra sätt och så kryddor vi med kanel och ingefära som vi vet kan hjälpa mot sjösjuka, säger Carina Ericson som leder kurserna. En seglarkurs med gourmetinriktning pågår under fyra dagar. Pris: 3 500 kronor. Mer info: 040-165530 eller 0708-151298, www.salt.nu

Av: Samuel Karlsson