Nödutrustning

Sjöfartsverket har gjort rekommendationer för nödutrustning för fritidsbåtar, denna något utökad. Givetvis bör utrustningen anpassas efter behovet för aktuell båttyp och farvatten. Brandsläckare Drivankare Förbandsartiklar, med handbok Livflotte (för havsegling) Livboj med ljus Nödsignaler; röda handbloss + fallskärmsljus högst tre år gamla. Flytvästar till alla ombord, bör vara CE-märkta

Säkerhet Gas- och brandvarnare Säkerhetsselar Ankare med lina/kätting + reservankare Förtöjningsgods, bogserlina Kastlina att användas vid räddning av "man-överbord" Båtshake Pump/öskar/hink Räddningsstege Koniska träpluggar VHF GPS Ficklampa Radarreflektor Radio för väderprognoser ( + lathund med sändningstider) Signalhorn, visselpipa


Navigation Sjökort, bör ej vara mer än två år gamla Sjökortsbeteckningar, Kort 1 Kikare Devierad kompass