Rusta båten för säkerhet

Brandsläckare
Det finns föreskrifter om hur stora och hur många brandsläckarna ska vara ombord på olika typer av båtar. Kortfattat kan man säga att alla båtar med utombordare större än 35 hk (20 hk i vissa försäkringskrav) eller inombordsmotor bör ha minst en godkänd släckare ombord (dvs med minst 2 kg pulver). Båtar större än 10 meters längd bör ha två släckare. För inombordsmotorer rekommenderas ett fast monterat släcksystem som kan utlösas från förarplatsen.
Det finns olika typer av släckare. Pulver- och skumsläckare anses vara efffektiva på fritidsbåtar även om pulver är mycket svårt att få bort när man använt en sådan släckare. Glöm inte heller att alla släckare ska kontrolleras och fyllas ibland (står på släckaren hur ofta). Pulversläckare bör dessutom ruskas om några gånger per säsong så att inte pulvret klumpar sig på botten.

Nödljus
Nödraketer och nödbloss är förmodligen sista utvägen om du inte lyckats påkalla på uppmärksamhet på annat sätt.
Läs instruktionerna på dina nödraketer innan du avfyrar dem - det har hänt att de gått ner i båten i stället för upp i skyn. Är det mörkt och du inte har dina glasögon tillgängliga så är det bra att ha studerat instruktionerna innan du behöver använda dem i en riktig situation.
Nödljus har ett sista förbrukningsdatum, men många behåller sina gamla bloss ombord eftersom de ofta fungerar i många år efter att de har gått ut. Förvaras vattentätt.

Silvertejp
En rulle silvertejp lagar det mesta snabbt och enkelt och bör finnas i var mans båt. Silvertejpen är stark och tålig, dessutom fäster den på de flesta underlag (mindre bra på blött underlag). Lagar allt från kapell till småläckor. Kan vara en bra tillfällig lösning, men tål inte UV-ljus så bra och torkar efter en sommar. Finns att köpa nästan överallt.

Extra impeller
En vital reservdel för alla båtar med motor är impellern. En skadad impeller är en mycket vanlig anledning till att motorn går varm. En impeller slits naturligt då den ofta får jobba hårt med att pumpa kylvatten till motorn.
Förvaras i en mörk plastpåse insmord i vaselin då den inte torkar ut så lätt.

Bränslefilter
Bland de vanligaste problemen hos en motor är att bränsletillförseln hindras av igensatta bränslefilter. Detta ger i värsta fall motorstopp eller ojämn gång. Att byta filter när båten slänger och stampar med en vitfragdad klippa i lä är inte en trevlig erfarenhet. Det är bland annat just i sjögång som gamla avlagringar på bränsletankens botten rörs upp och följer med in i bränsleledningen. Det finns de som installerar parallella filter för att sedan kunna vrida på en kran för att koppla över till filter nummer två för en säker färd.

Extra länspump
På de flesta större båtar bör det finnas minst två sätt att länsa en båt på. Förutom den vanliga elektriska 12-voltspumpen bör en handdriven pump som kan skötas från förarplatsen finnas. Den kan vara fast eller lös. Annars är en vanlig hink bland de effektivaste sätten, när vattnet står över durkarna. Ett annat tips är att koppla kylvattenintagets slang till kölsvinet (efter att ha stäng bordsgenomföringen). Då tar motorn sitt kylvatten inifrån båten. Effektiva rensfilter ska förhindra att skräp stoppar pumparna.

Träpluggar
I en perfekt värld sitter det en konisk träplugg i rätt storlek fastknuten i ett snöre till alla skrovgenomföringar i båten. Billiga att köpa och lätta att använda om genomföringen har ett rakt brott. Annars får man improvisera.
Tillverka själv med hjälp en svarv eller köp ett kit i en båttillbehörsbutik där den kostar några tior. Säkra dem gärna så att de inte kan tryckas in i båten av vattentrycket, efter att ha pluggat ett hål.

Signalhorn
En horn är ett mycket bra sätt att påkalla uppmärksamhet på - inte bara när dimman kommer smygande. Vanligast på marknaden är horn drivna av dina egna lungor eller komprimerad luft (det finns till och med en som man kan pumpa upp med en cykelpump). Även de lungdrivna kan ge en signal på över 100 dB.

Åskledare
Ett nedslag av blixten i båten kan leda till svåra skador - i värsta fall att båten sjunker. Men oftare i form av att all elektronik slås ut och en omfattande renovering av elsystemet krävs. Mindre vanligt är att någon person skadas.

Men du kan skydda dig och din båt från vädergudarnas vrede. Det finns särskilda åskskyddssystem att köpa — eller att tillverka själv. Startkablar, av den grövre sorten, tillhör den tillfälliga varianten. Fäst den ena änden i toppvanten och låt den andra släpa i sjön så har du ett hemgjort system som transporterar blixtens strömmar ner i vattnet i stället för genom båten. En annan hemgjord variant för segelbåtar i plast är att man tillåter strömmen från blixten att gå genom masten ner i kölen utan att skada däck och inredning.
Om åskan går och är närmare än tre kilometer — alltså tio sekunder mellan knallarna — bör du hålla dig borta från alla metallföremål.
(Mer info:Uppsala Universitet: www.hvi.uu.se/IFH/ifh.html )

Första förbandslåda
Olyckor ombord händer förr eller senare. En förbandslåda för besättningen är därför självklar. Första hjälpen-lådan bör rymma plåster, blodstoppare, huvudförband, sårtvättare, elastiska bindor, sax och pincett samt en handbok i Första hjälpen. Dessutom är det bra att ha smärtstillande pulver ombord. En brandfilt likaså. Informera dig också om någon bland besättning har medicinska problem eller äter medicin. Försäkra dig om att personen i fråga har en tillräcklig dos med sig.

Av: Micke Westin