Skepparens checklista

Gå igenom med besättningen innan ni kastar loss:
I vilka situationer är det läge att ropa på skepparen
Flytvästar och säkerhetsselar; hur de används och när det är dags att ta fram dem
Var förstaförbandslådan finns
Hur båten manövreras
Hur motorn startas, kontrolleras och stängs av
Säkerhetsföreskrifter för att vistas på däck
Man över bord-situationer, vad ska var och en göra
Hur strömmen kopplas på och lanternorna sätts på och stängs av
Hur vhf:en används, eller hur man kommunicerar utåt
Hur brandsläckare, brandfiltar etc används
Hur man snabbankrar vid nödsituation
Vilka skaderisker som finns ombord; bommen i huvudet, skor på däck för att skydda tår, etc
Hur eventuell gasol stängs av
Var rep, fendrar, ankare etc. förvaras.