Stoppa tjuven med smarta positionslarm

De organiserade stöldligorna låter sig inte hindras av vanliga lås och kättingar men nu finns ny smart teknik som lurar båttjuvarna. Med ett positionslarm kan du spåra det stulna godset och i bästa fall hjälper det polisen att gripa tjuvarna på bar gärning. Utrustningen ger även bättre villkor i försäkringen.

Sommartid är högsäsong för båtstölder och överst på tjuvarnas önskelista står mindre motorbåtar med feta fyrtaktare på 50 hästkrafter eller mer. Ofta kör tjuvarna båten till en skyddad plats där de sedan plockar av utombordaren. Har du ett positionslarm får du i de flesta fall ett sms till din mobil direkt när båten flyttas från sin förtöjningsplats. Du kan sedan följa båtens färd meter för meter och guida polisen till tjuvarnas tillhåll. - Ett gps-baserat spårsystem är det bästa man kan ha. Det förhindrar inte stölden men du får tillbaka godset och i bästa fall får vi också fast gärningsmännen, säger Stefan Ahlgren vid Sjöpolisen i Stockholm. Om du har en utombordsmotor är det en fördel om utrustningen är så liten att den går att gömma i motorn.

Vhf eller Gps Det finns två lösningar på den här typen av larm och de har några avgörande skillnader. För enkelhetens skull kan vi dela upp dem i spårsändare som säljs med en söktjänst, om båten blir stulen letar speciella sökteam rätt på din båt, och positionslarm som via GPS-teknik ger dig uppgifter om din båts position och rörelse. I det senare fallet får du som regel själv göra polisanmälan och invänta att de rycker ut för att undersöka vad som hänt med båten. Det enklaste alternativet är spårsändaren TrackGuard som bygger på vhf-teknik. Sändaren är inte större än en tändsticksask. Den är lätt att montera och kan utan problem gömmas undan i båten eller utombordaren. Inga antenner behövs och sändaren fungerar utan att det är fri sikt mot himlen. Den går att spåra även om båten körs in i ett garage. En sändare som bygger på gps-teknik tappar kontakten med satelliterna när den hamnar under tak eller liknade. Men det finns en avgörande nackdel med TrackGuards vhf-sändare. Du måste själv upptäcka stölden och larma tillverkaren Guard Systems som därefter påbörjar eftersök med egna bilar och flygplan. Först när de hittat båten kontaktas polisen.

Ett lite tryggare alternativ är ett positionslarm som bygger på gsm- och gps-teknik. I praktiken fungerar det så att du med hjälp av mobiltelefonen låser båtens position. Om den sedan flyttas aktiveras larmet. Ett sms med ny latitud och longitud skickas till din mobil. Du kan sedan gå in på leverantörens hemsida eller en egen personlig portal och lokalisera båten. Du får upp ett sjökort med uppgifter om position, fart och kurs. Uppgifterna kan du sedan förmedla till polisen. Du bör aldrig själv delta i jakten på tjuvarna. En variant på samma teknik har tagits fram av försäkringsbolaget If. Istället för att larma båtägaren skickas ett sms med uppgifterna till en larmcentral. De kontaktar i sin tur båtägaren och skulle det visa sig att man har objudna gäster på båten kopplar de in polisen. Fördelen med att vara ansluten till en larmcentral är att de har koll på båten även när du själv är bortrest. Ytterligare ett alternativ är att du har fler larmmottagare. Till exempelvis positionslarmet C-pod kan du välja hur många mottagare du vill. Du kan också få larmet via mail. Ännu en variant hittar du i Franklins enhet Here 5500 som larmar både ägaren och SOS. Det är inte bara vid stölder som ett positionslarm med gps- och gsm-teknik kan vara bra att ha. - Har du exempelvis lånat ut båten till dina tonåringar och av någon anledning blir orolig kan det vara skönt att kunna ta reda på var de befinner sig. Ligger båten stilla i någon hamn eller är den ute på öppet hav i dåligt väder? Det kan vara en nog så viktig information, säger Lars Silversvärd på If försäkringar.

Kostnader och installation Väljer du en spårsändare eller ett enkelt positionslarm är också installationen lätt att lösa. De består bara av en liten låda med inbyggda antenner och då räcker det att ansluta enheten till batteriet. Det blir lite knepigare när man måste ansluta separata antenner för gsm och gps och ännu mer komplicerat blir det om du väljer en lite mer komplex lösning med rörelsedetektorer, magnetkontakter till fönster och dörrar, vattennivåindikator och brandvarnare. Då krävs det ofta att behörig personal utför installationen, men exempelvis redKnows och C-pod är tänkt att du ska kunna montera själv. När det gäller If Tracker ingår kostnader för monteringen i priset, i övriga fall får du räkna med att lägga till någon tusenlapp för att betala arbetet. Du får också räkna med kostnader för ett mobilabonnemang och i de flesta fall ett extra tvillingkort till sändaren. I vår jämförelse är spännvidden på priset från cirka 4 000 kronor till 11 000 kronor. Viktigt att påpeka är att priset speglar de olika utrustningarnas komplexitet och valmöjligheter. Kostnaden för spårsändaren eller positionslarmet får du delvis tillbaka eftersom flera försäkringsbolag ger premiesänkningar eller rabatt på självrisken. I vissa fall slopar man självrisken helt (läs mer i separat artikel om försäkringsfördelarna). Det finns med andra ord mycket att tjäna på den här formen av stöldskydd. Men den viktigaste anledningen att skaffa utrustningen är kanske ändå att den ger dig en rimlig chans att få tillbaka din båt och utombordare i någorlunda gott skick om den skulle bli stulen.

Pengar att tjäna på premie och självrisk Flera försäkringsbolag ger ekonomiska fördelar om du installerar ett positionslarm. Det kan handla om sänkt premie eller slopad självrisk. Men innan du införskaffar utrustningen bör du kontrollera vilka tillverkare som ditt bolag godkänner.

Svenska stöldskyddsföreningen har planer på att genomföra godkännande av olika positionslarm. Det underlättar för dig som konsument när du ska välja utrustning eftersom försäkringsbolagen som regel godkänner de modeller som är godkända av Svenska stöldskyddsföreningen. De flesta bolagen kräver att en behörig installatör utför monteringen av positionslarmet i båten.

Alandia Alandia ger dig installationsbidrag med upp till max 1 500 kronor, premierabatt med 10 procent och reducerad självrisk med upp till 5 000 kronor när du låtit installera något av följande positionslarm eller startspärr: C-Pod, DEFA BG600, FastTrack, RedKnows, SeaKey, SwedeTrack, TrackGuard, TRACKme. Installationen måste utföras av behörig montör.

Atlantica Atlantica ger premierabatt på 10 procent (dock högst 15 procent i kombination med andra stöldförebyggande åtgärder som NautiLock) och ett installationsbidrag på 1 000 kronor samt självriskelminiering vid stöld eller stöldförsök på hela båten om du har ett av följande söksystem som godkänts av företaget: C-pod, DEFA, GuardSystem, KombiGuard, TRACKme, Redknows SBX-3 Mini, RedKnows Surveying Box, InCase. Behörig installatör krävs för alla märken förutom C-Pod och Franklins.


Folksam Vid installation av TrackGuard elimineras hela självrisken vid helstöld, även om du har valt högre självrisk. Folksam lämnar även installationsbidrag med 1 000 kronor.

Vid installation av TrackMe elimineras självrisken helt. Om du valt självrisk 20 000 kronor halveras självrisken vid helstöld. Vid installation av Boatguard (Defa), Nautilock elimineras grundsjälvrisken 2 000 kronor. För övriga självrisker 5 000 kronor, 10 000 kronor och 20 000 kronor halveras självrisken vid helstöld.


If If har tillsammans med tillverkaren Followit tagit fram en egen spårsändare som går under namnet If Tracker. Som kund hos If betalar du 3 990 kronor för den inklusive installation och tre års abonnemang. Ordinarie pris är cirka 7 990 kronor. Frakt tillkommer med 75 kronor och kostnaden för installatörens resa. Du får också 20 procents rabatt på båtens kaskoförsäkring och slipper självrisk upp till 5000 kr. Samma villkor gäller för TrackGuard. Installationen måste utföras av behörig personal.

Länsförsäkringar Varierar lite i olika delar av landet. Men de flesta bolagen ger en nedsättning av premien med tio procent om du installerar en spårsändare av märket TrackGuard. Installationen kan du göra själv. Några ger även rabatt på försäkringen för spårsändare från InCase.

Sailingpartners Ger 10 procent rabatt på premien när spårsändare installeras i styrpulpetbåtar, ribb-båtar och jetski. Gäller alla tillverkare.

Svenska sjö Du får en reduktion av självrisken på 2 500 kronor om du har installerat ett positionslarm som är godkänt av Stöldskyddsföreningen. Installationen ska vara gjord på ett fackmannamässigt sätt.

Trygg Hansa Ger 10 procent rabatt men högst 500 kronor för spårsändare från TrackGuard och TrackMe.

Av: Samuel Karlsson