Öva, öva, öva

Alla kan öka sin säkerhet på sjön. Att friska upp eller förbättra de egna kunskaperna lönar sig alltid. Kanske borde också båten och den säkerhetsutrustning som finns förbättras eller förstärkas.

Säkerhet är något du skapar i förväg. När olycka har hänt är det för sent att skapa den nödvändiga säkerheten. Säkerheten som hade behövts för att undvika olyckan. Förbered besättningen noga. Tänk igenom rutten, vad kan gå snett, hur används säkerhetsutrustningen, finns tillräckligt med mat och vätska ombord? Alla kan inte vara lika erfarna, men alla kan vara förberedda.
God säkerhet byggs upp genom att faror förutses och åtgärder vidtas som håller dessa faror borta från båten.

Dödsolyckorna minskar
Under 2004 genomfördes totalt 931 sjöräddningsinsatser. Under de senaste åren har sjöräddningsinsatserna minskat. Sjöfartsverket uppskattar att det till stor del beror på att allt fler människor har mobiltelefoner som underlättar kommunikationen. Dessutom menar verket att det har blivit en tydligare gränsdragning mellan sjöräddning och kommersiell assistans.

Förra året omkom inom sjöräddningens ansvarsområde 27 personer. Av dessa dog nio personer i olyckor med fritidsbåtar, fyra i isolyckor och en person i en dykolycka. Tre personer omkom i olyckor med handelsfartyg, två personer i olyckor med fiskefartyg och två personer i olyckor med tjänstefartyg. Sex personer omkom i andra typer av olyckor utan inblandning av något fartyg.

Men olycksstatistiken för fritidsbåtsolyckor är dystrare än så här. Ytterligare 23 personer drunknade i mindre sjöar och vattendrag. Här är det den kommunala räddningstjänsten som har ansvaret. Sammanlagt har 32 personer drunknat i fritidsbåtsrelaterade olyckor. Det är en minskning med fyra personer sedan 2003. De vanligaste orsakerna till att sjöräddningen anlitas är motorhaverier och grundstötning.

Sjösäkerhetsrådets sjövettsregler
1. Se till att båten är sjöduglig och att god ordning råder ombord!
2. Ha alltid nödvändig säkerhetsutrustning med ombord! Kom ihåg: flytväst åt alla ombord - och den ska vara på.
3. Ge dig inte ut på större vatten än båten är lämpad för.
4. Tala alltid om ditt färdmål och studera noga färdvägen. Om du ändrar färdmål, meddela hem.
5. Det är din plikt att känna till de regler som gäller på sjön. Alkohol och båtliv hör inte ihop.
6. Överlasta inte båten, och sitt i båten!
7. Håll alltid god utkik! Var försiktig med farten!
8. Lyssna på väderleksutsikterna. Är de dåliga, stanna hemma - är du redan till sjöss, sök lä eller närmaste hamn.
9. Om båten kantrar men flyter, stanna kvar vid den! Du är säkrare där än om du simmar mot land.
10. Skräpa inte ner, varken på land eller i vattnet. Tag med skräpet hem eller lämna det vid uppsamlingsplats.

Sjösäkerhetsrådet:
Sjösäkerhetsrådets syfte är att minskat antal olyckor och dödsfall i samband med båtliv. Rådet arbetar med förebyggande information och kunskapsöverföring. Sjösäkerhetsrådet är en del av Sjöfartsverket och består av representanter från Sjöfartsverket, Sjöräddningssällskapet, Polisen, Kustbevakningen, försäkringsbolag, Sjösportens samarbetsdelegation, Båtbranschens riksförbund, Statens räddningsverk och Sportdykarna.
Läs mer: www.sjosakert.se

Av: Johan Andreasson