Så blir du en säkrare skeppare

Begreppet ”tänk efter före” räcker lång väg när det gäller att bli en säker skeppare och för att skapa en tryggare båt. Att tänka sig det värsta som kan hända ombord kan ta emot, men det kan vara det som räddar livet på din besättning eller klarar båten om det skulle hända något

Statistiskt sett kommer en hel del av er som läser den här artikeln få problem med båten i sommar. I nästan samtliga fall får problemen ett lyckligt slut - sällan eller aldrig är det någon större fara för besättningen. Men om, eller när, en riskfull situation uppkommer så är det skepparens ansvar att i första hand se till att minimera skadorna på besättningen och i andra hand på båten.

Nästan hälften av de vanliga problem som Sjöräddningssällskapets medlemsservice (tidigare Trossen) assisterar på sommaren är olika motorproblem. Sedan kommer grundstötningar, soppatorsk och urladdade batterier - de flesta är tämligen enkla att avvärja med lite kunskap.

Alla båtägare bör vara insatt i att genomföra enklare service på sin motor; att byta filter, lufta dieselmotorn och hålla koll på nivåer i bränsletank och batterier. Det är definitivt det effektivaste skyddet mot problem till sjössStatistik 47 % Motorproblem 10 % Grundstötning 7 % Tamp i propellern 7 % Elfel, t.ex. tömda batterier 4 % Soppatorsk, skit i tanken Statistiken är hämtad från Sjöräddningssällskapets 750 assistansuppdrag under 2005. De sista 25 procenten är olika andra problem.


Brand i båten Att det börjar brinna är bland det mest allvarliga som kan hända ombord på en båt. En brand får ofta ett snabbt och dramatiskt händelseförlopp. Det gäller att förebygga så att öppen eld aldrig uppstår och att kunna bekämpa en brand om den uppstår.

Även myndigheterna tuffar till bestämmelserna och snart kommer nya regler för gästhamnar från Räddningsverket. De innebär att det får ligga maximalt tre båtar jämsides utanpå varandra vid brygga eller kaj. Framförallt för att det ska finnas en möjlighet att få bort en brinnande båt för att inte elden ska sprida sig till andra båtar med en större katastrof som följd.

Hur detta påverkar ekonomin för våra gästhamnar, speciellt på västkusten, återstår att se. Och båtar som kommer sent på kvällen kan behöva söka en annan natthamn. Men det är ett sunt krav i grund och botten - varje år brinner ett 20-tal båtar i Sverige. Hittills har vi varit förskonade från större katastrofer och detta är ett möjligt sätt att förhindra att de uppkommer i framtiden.

Mycket av det artikeln beskriver handlar om lite större båtar, men naturligtvis kan också aktersnurran ta eld och även där bör man ha en brandsläckare och fundera på säkerheten vid till exempel bränslepåfyllningen.

Riskerna Många båtbränder uppstår vid tankning när bensinångorna kan antändas av nästan ingenting; statisk elektricitet eller en gnista i ett batteri (till och med i en mobiltelefon). Bensinångor är tyngre än luft och samlas i kölsvinet. Redan några få centiliter ger massor av brandfarliga ångor som kan tändas av en gnista. Också dieselolja har samma egenskaper om den blir uppvärmd över 60 grader.

Det brinner häftigt i början men eldslågorna dämpar sig när bensinångorna brunnit upp. En brinnande båt exploderar sällan men tryckkärl, sprayflaskor och gasoltuber etc. kan i värsta fall explodera och vara en fara om de hettas upp när det brinner länge. Enligt Helge Skärlén som är Sjöräddningssällskapets stationsledare på Dalarö är det framförallt vid påfyllning som riskerna finns.

- Se till att familjen går iland och köper glass medan du tankar båten, kör motorrumsfläkten och startar motorn innan du ropar dem tillbaka, säger Helge när han beskriver riskerna vid tankning. Har man en lös dunk ska man lyfta upp den på bryggan, så att ångorna kan rinna undan.

Helge påpekar också att spritkök ger en osynlig låga och att olyckor kan uppstå om man försöker fylla på innan behållaren svalnat helt. Också gasolanläggningar som inte servas regelbundet, det vill säga läcktestas varje år och att slangarna byts regelbundet är en annan stor risk. När det gäller elen är det främst landströmmen som kan skapa problem vid kortslutningar. Och överladdade batterier bildar ”knallgas” som kan antändas och därför ska batterierna vara monterade i ett eget ventilerat utrymme.

Vad är eld? Eld är resultatet av en kemisk process, som kräver tre förutsättningar för att kunna uppstå; syre från luften omkring oss, bränsle (t ex ved eller bensin) och värme. En eld uppstår inte spontant och för att material ska kunna brinna så måste det uppnå antändningspunkten; för trä är den runt 250 grader medan den bara är XX grader för till exempel bensinångor. Det finns olika typer av bränder och rekommendationer för vilka brandsläckare som är lämpliga att släcka dem. Se separata faktarutor.

Viktigt att komma ihåg är att röken kan vara minst lika farlig som elden och båten bör ankras eller styra så att vinden blåser bort från besättningen. En brandsläckare verkar genom att ta bort en (eller flera) av de tre förutsättningarna för att en eld ska kunna brinna; värmen, bränslet och/eller syret.

Av: Micke Westin