Ta kål på kondensen ombord

Vet du hur det är att vakna en tidig morgon av droppar av kallt vatten i pannan och med hela kudden våt? Det är inte trevligt att vakna upp i en kall, fuktig och kondensdrypande båt. Varmt i sovsäcken men med fuktig madrass och dropp från fönster och skrovsidor. Men det går att göra något åt.

Egentligen är fukten en helt naturlig orsak av att kallt och varmt möts. Vi tillför rummet fukt med bland annat vår andedräkt som möter en kallare yta och ändrar form till vattendroppar. Resultatet är kondens.

Hur blir man då av med fukten? Det finns två vägar att gå. Antingen ventilera eller isolera - gärna både och.
Kondensproblemet uppstår sällan en fin sommarnatt med badvarmt vatten under båten och luckorna förseglade bara med myggnät. Då är båten väl ventilerad och temperaturskillnaden mellan ut- och insida nästan utjämnade.

Ett säsongsproblem
Problemet är värst på våren och senhösten då vattentemperaturen är låg och vi försöker på olika sätt, kanske genom att stänga luckor och ventilationsgaller, hålla varmt ombord. Ventilatorer av olika slag ökar luftgenomströmningen i ruffen och kan på det sättet minska kondensen, men eftersom de oftast fungerar som sugande måste de för att fungera även ha motsvarande insläpp av uteluft, något som kan uppfattas som drag.

En varmluftsblåsande värmare kan cirkulera luften i ruffen så att eventuell fukt inte hinner kondenseras på de kalla ytorna. Men problemet finns kvar i täta kojbottnar där vi med kroppen värmer upp dynan.

Hål i kojen
För att torka upp kojbotten kan man borra ett antal små ventilationshål i den. Se bara upp med att inte borra i något väsentligt som löper i stuvutrymmet under kojen.

Nu har vi förflyttat problemet till utrymmet under kojen till den kalla ytterväggen med resultat att det bildas kondensvatten i stuvutrymmet under kojen. Vilket betyder att det man förvarar där kan bli fuktskadat.
Nästa steg är att såga upp lufthål i kojernas sidor så att luft kan cirkulera. Det krävs minst två hål per slutet utrymme. Gärna ett lågt placerat och ett högt. Dekorera gärna med galler men se till att inte blockera hålen inifrån.

Flytta på kondensen
Om man inte har möjlighet eller inte vill borra hål i inredningen så kan man förflytta kondensen från själva dynan till ett annat ställe. Genom att lägga extra isolering mellan dyna och kojbotten förflyttar vi fukten till under isoleringen. Dynan förblir torr men kojen fortfarande blöt och måste torkas ur med jämna mellanrum.

Lämplig isolering kan vara skumplast av liggunderlagstyp, tjock fiberpäls av samma sort som används på sjukhus som underlag vid brännskador eller vad som helst som bildar en luftspalt mellan kojbotten och dyna. I båtfackhandeln finns det speciella mattor och nät för detta ändamål, men man kan klara sig lika bra med plastnät som används för att skydda späda plantor från harar och rådjur eller med en badrumsmatta med luftkanaler. Ett mer avancerat sätt är att tillverka en extra ribbotten till kojen.

Hängrännor till ventilerna
Nu har vi gjort vårt bästa för att ventilera bort kondensproblemet, men kvar står problemet med dripp droppet från fönstren. Ett sätt är naturligtvis att montera dit dubbla glas, men det kan vara praktiskt ogenomförbart i de flesta fall. Här kan hängrännor vara en lösning.

Antigen tillverkar man sådana själv av en skålad trälist eller köper en U-formad aluminiumprofil som från början är avsedd för gardinuppsättning eller sprayhoodsarg. Rännan kan limmas fast med sättlim om det inte finns tillräckligt tjocka ytor att skruva i.
Den ska monteras med lite fall, gärna akterut. Ändorna kan tätas med en klick smältlim eller tätningsmassa. I den lägre ändan borrar man ett hål snett bakåt - neråt genom överbyggnaden genom vilket vattnet kan leta sig ut på däck. Hålet behandlas med lite färg eller fernissa så att det inte ska suga vatten.

Skrovet måste isoleras
Träbåtar brukar sällan ha stora problem med kondens eftersom byggmaterialet är i sig isolerande. Sak samma med plastbåtar byggda med distansmaterial. Värre är det med båtar av solid plast och metall.
På plastbåtar brukar de flesta vågräta ytorna, av förstyvningsskäl, vara förstärkta med balsa eller skummaterial som isolerar ganska bra. Dessa ytor behöver sällan behandlas med ytterligare isolering. Men det är oftast skrovet som är problemet.

För att åstadkomma en fullgod isolering av skrovsidorna måste man i de flesta fall riva bort gammal beklädnad. Limma dit ett isolerande skikt och sedan klä om allt med en ny matta.

Det kan uppstå problem med att man faktiskt bygger ut väggen med en dryg centimeter. Hyllor kanske inte passar vid återmontering. Skåp och annat kanske måste byggas ut eller kapas ner. Tänk först och limma sedan! Det gäller också att få isoleringen så slät som möjligt för att resultatet ska bli snyggt. I värsta fall får man putsa isoleringens skarvar med sandpapper innan den täckande klädseln limmas dit. Isolermattor finns att köpa i båttillbehörsbutikerna. Man kan även använda vanliga liggunderlag. Kontrollera bara att materialet tål limmet som ska användas.

==============

Kiss i sängen och ha det bra, ligga här och fundera. Varmt och gott som en sommardag, jag tror jag&.!

Av: Peet Kokla