Databas med båtritningar

Världens största databas med fritidsbåtsritningar håller på att skapas. Det är Museiföreningen Sveriges Fritidsbåtar och Sjöhistoriska museet i Stockholm som slår ihop sina samlingar.

Museiföreningen och Sjöhistoriska museet äger tillsammans 23 000 ritningar av kända och okända båtkonstruktörer. Knud H Reimers, C G Petterssons, Gustav Estlanders och många andra konstruktörers ritningar kommer genom projektet att samlas i en databas. Målet är att göra dem åtkomliga via Internet - en dröm för både båtentusiaster och forskare.

- Vi har en ofantlig guldgruva i Sverige när det gäller fritidsbåtar. Många ritningar och annat material finns i våra arkiv men lika mycket finns undangömt i människors byrålådor. Det skulle vi vilja locka fram och få med i projektet. Folk kan komma till oss och få ritningar dokumenterade. Om inte upphovsrätten lägger hinder i vägen kan de även läggas ut

Registret över ritningar kommer så småningom finnas tillgängligt på www.veteranbatsarkivet.se . Först ut att läggas upp på webbplatsen blir museiföreningens ritningar.