För oss lagom händiga...

För oss lagom händiga...

När Praktiskt Båtägande kom i april 2003 var vi den första båttidningen på 20 år i Sverige och som riktar sig mot alla vanliga båtägare. Vi fick oerhört bra gensvar och läsarna strömmade till. Eftersom vi gör den tidning vi själva skulle vilja läsa.

Praktiskt Båtägande är för oss vanliga båtägare som är ”normalt händiga”. Många av oss har lite äldre båtar från 70- och 80-talet som kanske behöver lite omvårdnad och en del förbättringar.

Du kommer inte att hitta några tester av nya båtar i miljonklassen, ingen tävlingssegling och inga helsidor med stora bilder på båtar i motljus! Däremot massor av praktiska tips, tester av utrustning, gör-så-här och inspiration för både segel- och motorbåtsägare.

En av de bärande tankarna med Praktiskt Båtägande är att dina frågor och dina erfarenheter och tips ska få plats i tidningen. Vi vill gärna ha en nära kontakt med våra läsare och ser fram emot dina synpunkter på tidningen. Mejla oss gärna eller använd vår webbplatsen för att komma i kontakt med oss, våra experter eller andra båtintresserade.

Hör gärna av dig!

RedaktionenOm tidningen

Prenumeration www.kundservice.net
och adressändring Pressdata AB
Box 3263, 103 65 Stockholm
praktisktbatagande@pressdata.se
Tel 08-799 62 09 Fax 08-28 59 74
Vintertid Mån-fre 08.30-12.00, 13.00-16.30
Sommartid Mån-fre 08.30-12.00, 13.00-16.00

Prenumeration

Redaktionen
Tel 08-692 01 60
Fax 08-650 97 10
red[snabela]praktisktbatagande.se
Postadress: 113 78 Stockholm
Besöksadress: Gävlegatan 22 C

Chefredaktör och ansvarig utgivare Samuel Karlsson
samuel.karlsson[snabela]praktisktbatagande.se

Webbredaktör Jens Augustinsson
jens.augustinsson[snabela]praktisktbatagande.se

Redaktions-sekreterare Philip Pereira dos Reis
philip[snabela]praktisktbatagande.se

Grafisk form Lena Laurén
lena.lauren[snabela]praktisktbatagande.se

Korrektur Göran Ribe

Företagsannonser Patrik Rehn, 08-692 66 34
patrik.rehn[snabela]praktisktbatagande.se

Traffic Susanne Gunneson Hård, 08-692 01 56
annons[snabela]praktisktbatagande.se

Marknadsansvarig David Seifors, 08-692 01 57
david.seifors[snabela]egmont.se

Marknadsassistent Harriet Gode, 08-692 01 09
harriet.gode[snabela]praktisktbatagande.se

Utgivare Egmont Tidskrifter AB

Vd Per Kjellander

Förlagschef Per Melander

Försäljningsdirektör Mats Lagerholm

Affärsområdeschef Johan Sandholm HM+

Tryck SGQ (Sörmlands Grafiska Quebecor AB), 2008

ISSN: 1651-7105 TS-upplaga 2007
22 200 exemplar/månad
(+ 400 friex = 22 600 exemplar/månad)

© Egmont Tidskrifter AB och © IPC Media 2010. Redaktionen
ansvarar ej för insänt material som ej är beställt. Vid eventuell
beskattning av vinster i tidningens tävlingar ansvarar pristagaren
själv för denna kostnad. Eftertryck utan utgivarens tillstånd
förbjudet. Det är naturligtvis tidningens policy att alkohol inte hör
hemma på sjön och att flytvästar alltid bör användas. Sjökortsbilder:
Sjöfartsverkets tillstånd 08-01141.