Båtting med miljöfokus

Det sjätte Båttinget tog ett kraftigt grepp kring båtlivet och miljön. Men efteråt var frågorna fortfarande fler än svaren.

En levande skärgårdsmiljö med djur- och växtliv, rent vatten och rena stränder är en grundförutsättning för ett aktivt båtliv. Detta var förmodligen alla deltagarna vid årets Båtting rörande överens om.

Men naturen säger ifrån och frågan är hur vi ska bromsa båtlivets negativa inverkan på miljön.

Ebba Tamm från Svenska Petroleuminstitutet inledde diskussionen om nya bränslen, och man kan krasst konstatera att båtindustrin får svansa efter bilindustrin i den frågan. Det är världens bilpark som är de stora bränsleslukarna och det är också bilföretagen som leder den tekniska utvecklingen på motorsidan.

Björn Langbeck, erfaren båtracingförare och numera bland annat utbildare i handhavande av båtar, konstaterar att enklaste sättet att kommunicera miljövänligt båtåkande till båtägare är att tala till deras plånböcker.

Det finns mycket pengar att spara och samtidigt kan man göra en insats för miljön genom att sluta slå av på gasen framför varje vågsvall.

Trimma istället in din motor och klyv vågen, så finns det många sköna bränslelitrar att spara.

Det finns idag också flera system som på ett relativt enkelt sätt hjälper dig att få koll på din bränsleekonomi. Bland annat Blueflow, som vi på Praktiskt Båtägande utsett till Årets Rookie 2008 på båtprylsmarknaden.


Ny design för miljöns skull

Dagens fritidsbåtar är ofta designmässiga kompromisser vars enda syfte är att göra båtlivet så bekvämt som möjligt och då ofta på miljöns bekostnad. Man nöjer sig inte med en båt som gör 28 knop utan vill ha resurser för 35.

De sista sju knopen blir i många fall väldigt kostsamma. Båten behöver en större motor som följaktligen blir dyrare i inköp och bränsleförbrukningen ökar, med negativ miljöpåverkan som resultat.

Ocke Mannerfelt, båtdesigner sedan 25 år och med ett stort intresse för miljöfrågor, hävdar att det kunde vara annorlunda. Receptet lyder: lättare, längre och smalare skrov, och resultatet är lättdrivna båtar som ger förbättrad bränsleekonomi.

Trots bra debatt och tydligt prioriterade frågor finns det få konkreta svar. Det står ganska klart att det råder oenighet, eller i alla fall förvirring kring hur problemen ska lösas.

Kommer båtbottentvättar att bli ett vettigt alternativ till miljöfarliga bottenfärger? Vilka miljövänliga bränslen ska man använda på sjön och hur miljövänliga är de egentligen?

Debatten fortgår.

Av: Jens Augustinsson