Hammarbyleden öppen för segelbåtar i vår

Många båtägare protesterade mot Länsstyrelsens beslut att stänga den ålderstigna och slitna Danviksbron just under våren och försommaren. Även Svenska kryssarklubben engagerade sig i frågan, som naturligtvis är viktig för segelbåtsägare som vill kunna ta sina båtar mellan Mälaren och Östersjön. Om bron inte öppnas är vägen spärrad för båtar med master högre än 11,7 meter.

- Den beslutade tiden för stängning var den sämsta tänkbara för fritidsbåttrafiken. När båten är sjösatt måste man ju ta sig till sin hamnplats. De extra transportdygnen (via Södertälje) skulle inneburit stora olägenheter för många, säger Anders Persson, ordförande i Svenska Kryssarklubben Stockholmskretsen till Nacka Värmdöposten.

Enligt de nya planer kommer renoveringen nu istället att göras i två etapper, under en vecka i april och en period under