Ovisst om förbud mot bottenfärger

Ovisst om förbud mot bottenfärger

Det är osäkert om förbudet mot koppar i båtbottenfärger får vara kvar. Ett EU-beslut kan göra giftfärger tillåtna i Östersjön igen. Samtidigt som forskare och miljöintresserade båtägare arbetar för förändrade beteenden och attityder pågår ett arbete inom EU som kan förändra situationen helt. Inom några år väntas ett generellt beslut om koppar i bottenfärger och om det beslutet innebär ett godkännande blir de giftiga färgerna troligen tillåtna igen.

Om det beslutet innebär ett godkännande blir de giftiga färgerna troligen tillåtna igen.Det finns all anledning att tro att färgindustrin inväntar ett EU-beslut innan man väljer att satsa på utveckling av giftfria färger.

- Vi befinner oss i ett mellanläge just nu, säger Maria Linderoth på Kemikalieinspektionen.

Du kan läsa mer om förvirringen kring bottenfärgerna i kommande numret av Praktiskt båtägande. Sedan 1989 är det förbjudet att använda bottenfärger som innehåller koppar på båtar i Östersjön. Trots det visar en enkät bland båtägarna på ett varv i Stockholm att nästan en tredjedel fortfarande använder de otillåtna färgerna. Det är enkelt att komma över färger från Västkusten och uppenbarligen är moralen inte särskilt hög. Detta trots att det kommer nya alternativ i form av bottentvättar och giftfria färger.

Samtidigt visar undersökningar från Stockholms universitet att vissa "miljöfäger" är giftigare än de gamla otillåtna.