Båtväder i mobilen för hela Östersjön

Båtvädertjänsten innehåller vind- och lufttryckskartorna. Den har också aktuella kustobservationer samt radar- och satellitanimationer. Tjänsten omfattar hela Östersjön.

Det räcker att användaren skriver in foreca.mobi i mobiltelefonens webbläsare för att få tillgång till informationen.

Båtvädret hittar du när du rullar nedåt på sidan som öppnas. Tjänsten fungerar i alla mobiltelefoner med färgdisplay och internet-uppkoppling.

Tjänsten är riktad till båtfarare på Östersjön och finns tillgänglig på svenska, engelska och finska.

Audi presenterar båtvädertjänsten under hela säsongen. Tjänsten är gratis för användaren, men du rekommenderas kontrollera eventuella kostnader för dataöverföring hos din telefonoperatör.

Utomlands måste man även ta hänsyn till roaming priser.