Båten i sjön över vintern - ny trend?

Milda vintrar verkar få en del att låta båten ligga i sjön över vintern. När PB ställde frågan "När ska du sjösätta?" valde cirka 5 procent av de svarande alternativet "Tog aldrig upp båten i höstas".

Mindre överraskande var att drygt 60 procent av de som svarade på PB:s webbenkät uppgav att de ska sjösätta någon gång under maj månad.
De resterande uppgav ungefär jämt fördelat att de sjösatt under april eller väntar till längre fram i sommar.