Lazy jacks utan trassel

Lazy jacks utan trassel

När jag började använda lazy jacks på vår Omega 30 för ett antal säsonger sedan började jag med att anordna dessa på det vanliga sättet, det vill säga med att knopa lazy jacksens upphalare uppe i masten på popnitade byglar, en på var sida om masten. Problemet med detta var att passagen för storseglet nere vid bommen och vidare uppåt var för smal, se de streckade linjerna i principskissen. Resultatet blev att de genomgående lattorna trasslade in sig vid hissningen. Jag tänkte då att man skulle kunna utnyttja spridarnockarna för att knopa fast lazy jacksens upphalare och därmed öka passageutrymmet för seglet och därigenom få bukt med trasslet med lattorna.

Detta fungerade, men nu uppstod ett annat problem. På grund av belastningen av seglet på läsidans upphalare vid segling ville läspridaren vandra nedåt på vantet. Efter en del funderande kom jag på följande lösning på problemet. Två rostfria ringar, genom vilka lazy jacksens upphalare kunde passera friktionsfritt utan att belasta spridarna, popnitades rörligt fast med byglar nära spridarnockarna.

En ytterligare förbättring gjordes genom att inte knopa lazy jacksens upphalare i de ovan nämnda byglarna uppe i masten, utan istället låta den i ett sammanhängande stycke passera från den ena spridarnockens ring till den andra genom två små block, som fästs i toppbyglarna. I och med det har jag fått en möjlighet att påverka lazy jacksen från däck med en nerhalare som fästs i upphalaren i en ring mellan de två små blocken i byglarna. Nerhalaren går på mastens förkant och får passera en gummistropp innan jag fäster den, detta för att inte få ett stumt drag i nedhalaren, se principskissen.

Om lazy jacksen någon gång under säsongen skulle slacka, kan jag bekvämt sträcka upp hela lazy jacksystemet nere från däck. Detta görs bäst genom att under segling lova upp så att storseglet inte belastar lazy jacksen. Den här enkla anordningen har till låga kostnader fungerat alldeles utmärkt i flera säsonger och jag vill gärna vidarebefordra idén till mina seglarbröder och systrar genom er tidskrift.


Med vänlig hälsning Nils Hönig