Nya symboler i sjökortet

Från och med 2008 kommer symbolerna i svenska sjökort att ändras för att anpassas till internationella specifikationer.

All symbolik kommer att ändras men den gamla kommer att gälla tills sjökorten kommer i nya editioner. Nytt kort 1 kommer inte att ges ut av sjöfartsverket innan hösten 2008. Läs mera på www.sjofartsverket.se