Många tömmer toan i havet

76 procent av båtägarna som svarade på PBs webbenkät om var de tömmer sin båttoalett uppgav att de släpper ut tankinnehållet rakt i havet. 64 procent uppgav att de tömmer tanken utomskärs och ytterligare tolv procent tömmer när tanken är full, oavsett var de befinner sig.

Endast 13 procent svarade att de tömmer sina toaletter i avsedda anläggningar i land.

Vidare uppgav nio procent att de avstår helt från att använda toaletten ombord.