Följ Gotland runt på webben

Årets upplaga av Eurocard Gotland Runt blir den lättaste att följa för kappseglingsintresserade världen över. Fler än 60 av de ca 300 deltagande yachterna är nämligen försedda med automatisk positionsrapportering och båtarnas position på banorna från runt Gotland kan hela tiden följas på den stora havskappseglingens egen webbsida, www.gotlandrunt.se eller via KSSS egen sida www.ksss.se

Systemet med sk AIS-transponders, där AIS står för Automatic Identification System, har varit med och utvecklats av det svenska företaget True Heading och används huvudsakligen för den kommersiella sjöfarten, där de automatiska positionssändarna identifierar och ger fartygens position, något som bidrar till kraftigt ökad säkerhet till sjöss, inte minst i mörker och dålig sikt. Genom att utveckla prisvänliga AIS-sändare också för fritidsbåtar har True Heading emellertid också skapat helt nya förutsättningar för både aktiva tävlingsdeltagare och publiken i land att i realtid följa tävlingsdramatiken ute på de stora havskappseglingsbanorna med hjälp av Sjöfartsverkets nätverk med kontinuerlig realtidsrapportering av identifikationssignalerna från AIS-transpondrarna.

I årets Eurocard Gotland Runt deltar ett sextiotal yachter som är utrustade med egna AIS-system. Dessutom installerar True Heading ett antal lånesystem i andra deltagande segelbåtar. Det betyder att kanske så mycket som en fjärdedel av tävlingsdeltagarna kontinuerligt kommer att rapportera sin position på banorna vilket i sin tur gör att såväl tävlingsledning som publik kan följa tävlingsdramatiken i Eurocard Gotland Runt.