Prisökning på GPS

I senaste numret av Praktiskt Båtägande utser vi Garmines handhållna GPS 72 till bäst i test. Sedan testet gjordes har prisbilden förändras något.

I vårt test uppger vi priset till cirka 1300 kronor och det var det billigaste alternativet vi kunde hitta när vi jobbade med testet för någon månad sedan. Idag ligger prisbilden lite högre på mellan 1600 kronor till 2000 kronor.