Allvarliga brister på Uttern, Örnvik, Quicksilver och Buster X

På Sjöfartsverket hemsida kan du som har köpt eller tänker köpa ny båt få information och modeller med fabrikationsfel. Det senaste ärendena gällde båtar från Uttern, Örnvik, Quicksilver och Buster X.

På Sjöfartsverkets hemsida kan man läsa att Sjöfartsinspektionen genomför marknadskontroller av fritidsbåtar, vattenskotrar och viss utrustning. De kontrollerar att produkten uppfyller vissa säkerhets- och miljökrav. Om de upptäcker några bristfälliga produkter kan de beläggas med försäljningsförbud. Om produkten har mycket allvarliga brister kan vi besluta att den ska återtas från marknaden/konsumenten.

Det senaste ärendet gällde båtar från Örnvik och Quicksilver. Man varnar för att de båtar som utrustats med en Bonar bränsletank kan ha brister i bränsleledningarnas anslutning till tanken. Risknivån anses som hög. Vid bränsleläckage kan det förorsaka risk för explosion vid brand.

Bristerna innebär omedelbar fara för person. Sjöfartsverket uppmanar ägare till med modellerna som listas här nedan att omedelbart kontakta närmaste återförsäljare.

Uttern

Modell: S49, C66, D66, S66

Kända återförsäljare: Marine Power Sweden AB. Tillverkningsår: 2006-2007. Antal båtar sålda i Sverige. 45, Båtens tillverkarkod: UTB.

Örnvik

Modell: 500 Flamingo, 500 Pilothouse, 505 Commander, 510 Cruiser, 525 Flamingo, 530 Flamingo, 600 Commander, 620 Crusier, 620 Flamingo, 620 Sport, 630 Pilothouse, 635 Commander, 635 WA, 640 Pilothouse, 640 Weekend, 650 Cruiser, 650 Weekend, 670 Weekend, Classic 20

Kända återförsäljare: Marine Power Sweden AB. Tillverkarland: Polen. Tillverkningsår: 2006-2007. Båtens tillverkarkod: DEL, SLE.


Quicksilver

Modell: 425, 440, 500, 505, 510, 520, 525, 530, 540, 555, 600, 620, 630, 635, 640, 650, 670, Classic 20

Kända återförsäljare: Marine Power Sweden AB. Tillverkningsår: 2006-2007

Buster X

Sjöfartsverket varnar också ägare till Buster X. Den har ett tillverkningsfel i bränslegivarpackningen, skriver de på sin hemsida, som kan leda till att packningen sväller kraftigt, blir skör och mister sin funktion. Det kan leda till att bränsle läcker ut i båtens slag. De bedömer risken som hög. Vid bränsleläckage kan felet förorsaka risk för explosion samt brand. Bristerna innebär omedelbar fara för person, skriver Sjöfartsverket. De uppmanar alla ägare till modellen Buster X att omedelbart kontakta närmaste återförsäljare, även om man inte känner någon bensinlukt.

Modell: X, Tillverkare: Fiskars Inha Bruk Ab. Tillverkarland: Finland. Tillverkningsår: 2007. Modellens serienummer: FI-BUSX0001H607 - FI-BUSX0637F707. Antal båtar tillverkade: 637. Båtens tillverkarkod: BUS

För mer info besök www.sjofartsverket.se klick dig fram till båtliv, sjösäkerhet och bristfälliga produkter.